fit4jobs logo

„Delivering on skills for growth and Jobs”,

Nr. VP/2013/010/181

Projekta FIT4JOBS video

 Projekts „Delivering on skills for growth and Jobs”, Nr. VP/2013/010/181  izveidots, īstenojot Eiropas Savienības iniciatīvas „Grand Coalition for Digital Jobs” mērķus  un to atbalsta Eiropas Komisijas, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļaušanas direktorāts.

Projektu atbalsta: European Union Programme for Employment and Social Solidarity – PROGRESS (2007-2013).

Projekta mērķis : pārbaudīt praksē darba devēju atbalstītu IKT prasmju apmācības un darba pieredzes modeli, kas  līdz šim veiksmīgi īstenots Īrijā. Projekta galvenie posmi:

 • Apzināt jauniešus/darba meklētājus, kurus interesē IKT prasmes;
 • Intervijas un zināšanu pārbaudes jauniešiem/darba meklētājiem par IKT prasmēm;
 • Sadarbība ar darba devējiem, lai noteiktu IKT prasības, kuras ir nepieciešamas, lai iekārtotos darbā;
 • Apmācības jauniešiem, lai pārbaudītu praksē darba devēju atbalstītu IKT prasmju apmācības;
 • Jauniešu iekārtošana darbā;
 • Aptaujas jauniešiem, kuri ir pabeiguši kursu un iekārtojušies darbā.

Projekta partneri:

 •  Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (Latvija);
 • Asociācija „Langas į ateitį” (Lietuva);
 • Asociacion Comunidad de Redes de Telecentros (Spānija);
 • ACM IP – GESTOR DO PROGRAMA ESCOLHAS (Portugāle);
 • HELLENIC PROFESSIONALS INFORMATICS SOCIETY (Grieķija);
 • Telecentre Europe (Beļģija);
 • FIT Ltd (Fast Track to IT) (Īrija)

Projekta ilgums: 18 mēneši.  Projekta mājas lapa: www.FIT4JOBS.EU 

Share →