Generation 0101

Nr. 2014-1-HR01-KA205-007214

 Projekta Generation 0101 video

Aicinājums Nevalstiskajām organizācijām iesaistīties projektā!

logoProjekts „Generation 0101” Nr. 2014-1-HR01-KA205-007214 tiek īstenots Erasmus + programmas ietvaros, lai realizētu Digitālās Programmas 2020 mērķus.

Projekta mērķis:  Lai mazinātu jauniešu bezdarbu projekta partnervalstīs, tiks pētītas valstīs esošās e-prasmju programmas un balstoties uz pētījuma rezultātiem, tiks izstrādātas 7 neformālās apmācību programmas jaunāko IKT tehnoloģiju jomā. Projekta ietvaros pilotapmācībās kopā tiks apmācīti  245 jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem.

Projekta ietvaros tiks izstrādātas rekomendācijas partnervalstu politikas veidotājiem kā motivēt jauniešus apgūt IKT prasmes nodarbinātībai.

Projekta partneri:

  • Centre of Technical Culture Rijeka (Horvātija);
  • Izmir Universitesi (Turcija);
  • Associazione Centro Studi Città di Foligno (Itālija);
  • Asociacija “Langas į ateitį” (Lietuva);
  • Cyprus Community Media Center (CCMC) (Kipra);
  • Telecentar (Horvātija);
  • Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (Latvija)

Projekta ilgums: 2014. gada novembris – 2016. gada novembris

Projekta mājas lapa: https://www.facebook.com/generation0101

Projekta intelektuālie rezultāti

Projekta Generation 0101 noslēguma seminārs

Share →