online4eduIntroducing Online collaboration methods and tools in education”erasmus

(No. 2014-1-LV01-KA200-000483)

 

 Projekts „Introducing Online collaboration methods and tools in education” (Online4EDU) ir Eiropas Savienības ERASMUS + atbalstīts projekts ko īsteno LIKTA ( Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija ) sadarbībā ar partneriem no Igaunijas, Īrijas, Lietuvas un Vācijas.

Izglītības un vispārējās izglītības likumu mērķis ir radīt apstākļus radošas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, izglītojamo nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei, patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē. Šobrīd tas nav iedomājams bez digitālajām kompetencēm un tiešsaistes platformu un risinājumu pielietošanas. Nepieciešamība celt skolotāju digitālās prasmes un ieviest jaunas, uz digitālo tehnoloģiju izmantošanu balstītas mācību metodes un rīkus ir uzsvērta vairākos EK un Latvijas politikas dokumentos:

Projekta mērķis ietver mācību programmas, apmācību metodikas un rīku izstrādi, adaptāciju un ieviešanu digitālo prasmju jomā, kas saistās ar sadarbību tiešsaistē, mākoņdatošanas iespēju izmantošanu.

Skolotājiem šīs prasmes ir vitāli nepieciešamas gan skolotāju darba organizēšanai, gan apmācību procesa organizēšanai ar skolēniem. Mērķa auditorija ir dažādu priekšmetu un dažādu klašu grupu skolotāji.

Projektā paredzētie rezultāti :

  1. Pētījums par skolotāju zināšanām un apmācību vajadzībām dotajā tēmā;
  2. Apmācību programmas „Tiešsaistes sadarbības metodes un rīki” satura izstrāde (5 valodas: EN, LV, EE, LT, DE);
  3. Apmācības materiālu izstrāde un ievietošana online (tiešsaistes) apmācību platformā, materiālu adaptācija atbildoši mērķa auditorijas novērtējumam;
  4. Zināšanu novērtēšanas tiešsaistes rīka (barometra) izstrāde;
  5. Zināšanu novērtēšanas Eiropas datorprasmju ietvara testu (ECDL) izstrāde;
  6. Izstrādāto apmācību un testu rīku pilots, iesaistot mērķa auditorijas pārstāvjus;
  7. Vadlīniju izstrāde par projekta rezultātu ieviešanu izglītības darbinieku apmācībās un kvalifikācijas celšanā; demonstrāciju un rezultātu izplatīšanas semināri partneru valstīs.

Lai sasniegtu projekta mērķus, visās valstīs paredzēta cieša sadarbība un konsultācijas ar mērķa auditorijas pārstāvjiem

Projekta partneri:

BCS Koolitus (Igaunija)
European Computer Driving Licence Limited (Īrija)
Informacinių technologijų institutas (Lietuva)
Stiftung Digitale Chancen (Vācija)

Projekta ilgums: 24 mēneši

Projekta pilota noslēguma seminārs

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Komisija.
Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par publikācijā iekļauto informāciju un tās izmantošanu. Šī publikācija atspoguļo autoru viedokli.

 

 

Share →