banner-LIKTA image002 skills

Projekts „Developing Windows apps for better future”

Projekta mērķis: veicināt jaunu IKT tehnoloģiju apguvi un sniegt atbalstu inovatīviem skolotājiem. Projekta ietvaros skolotāji apgūs Windows 8 aplikācijas, HTML un Java.

Apmācību norises laiks paredzēts no š.g. septembra līdz oktobrim. Apmācības būs gan klātienes tipa semināri, gan tiešsaistes vebināri. Paredzēts apmācīt vismaz 25 skolotājus no vismaz 10 Latvijas novadiem.

Projektu īsteno LIKTA sadarbība ar Microsoft Latvia Eiropas iniciatīvas “E-skills for Jobs 2015″ ietvaros.

Projekta 2. kārtā paredzēta 250 jauniešu apmācība, lai jauniešos veicinātu izpratni par IKT profesiju, jaunākajām IKT tehnoloģijām: Windows 10 aplikācijām, HTML un Java. Apmācībās var piedalīties jaunieši vecumā no 15-19 gadiem. Projekta 2. kārta plānota no 2015. gada oktobra līdz 2016. gada janvārim.

Projekta prezentācija

Nodarbību grafiks:

07.10 10:00-16:00 Klātienes nodarbība| TypeScript
14.10 16:00-17:30 Virtuāla nodarbība | TypeScript, Q&A
22.10 10:00-16:00 Klātienes nodarbība | WinJS & UX
26.10 16:00-17:30 Virtuāla nodarbība | Windows 10 App dev
02.11 10:00-16:00 Klātienes nodarbība| Monetezācija, Advanced APIs + Code on the project
10.11 16:00-17:30 Virtuāla nodarbība | Q&A, Project reviews.

Share →