Telecentre Multimedia Academy

Par projektu: Projekta Telecentre Multimedia Academy (TMA) mērķis ir nodrošināt iespēju multimediju prasmju pilnveidošanai pieaugušajiem.

Multimediju prasmes ir nepieciešamas, lai veiksmīgi iekļautos mūsdienu informāciju sabiedrībā. Tās ir pamatprasmes, kas jāapgūst ne tikai jauniem cilvēkiem, bet arī pieaugušajiem un gados vecākajiem, vecākiem, skolotājiem un mediju profesionāļiem. Tas attiecas uz visām mediju jomām ieskaitot televīziju, video, radio, skaņu ierakstiem, drukātiem materiāliem, internetu un citām digitālajām saziņas tehnoloģijām.

Kopējais projekta īstenošanas ilgums: 24 mēneši (novembris, 2012 – oktobris, 2014)

Projekts „Telecentre Multimedia Academy” (Nr. 526752-LLP-1-2012-1-BE-GRUNDTVIG-GMP) tiek realizēts sadarbībā ar Eiropas Komisijas Mūžizglītības programmu – Grundtvig daudzpusējās sadarbības projekti.

Paredzamie projekta rezultāti:
• Pētījums par Eiropā esošajām multimediju apmācību programmām pieaugušajiem;
• Mājas lapa kā uzziņu avots pieaugušajiem multimediju prasmju pilnveidošanai Eiropā;
• Apstiprināta pieaugušo apmācību programma multimediju prasmju pilveidošanā, izveidoti apmācību materiāli pasniedzējiem un studentiem 8 valodās;
• TMA mācību centri 6 Eiropas Savienības valstīs;
• Veicināt izpratni par multimediju izmantošanu pilnīgākai personīgajai un profesionālajai izaugsmei.

Projekta apmācību materiāli

Projekta partneri:
•   Telecentre-Europe AISBL
•   Telecentar (Horvātija)
•   Serbian International Aid Network (Serbija)
•   Foundation for Development of Democratic Rights (Ungārija)
•   Latvian Information and Communications Technology Association (Latvija)
•   Esplai Foundation’s (Spānija)
•   Educating for an Open Society Foundation (Rumānija)
•   Association Langas į ateitį (Lietuva)

Plašāka informācija par projektu pieejama šeit.

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi tās autora viedokli, un Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tās satura izmantošanu.

Share →