Trans-eFacilitator – Transfer and Recognition of an eFacilitator Curriculum and Qualification

Par projektu:
Mūsdienu laikmetā digitālās prasmes kļūst arvien svarīgākas un ietekmē cilvēkus un to savstarpējo komunikāciju.
Internets piedāvā daudz priekšrocību, tomēr joprojām ir daudz cilvēku, kuriem ir nepieciešama palīdzība, lai apgūtu dažādas digitālās prasmes.

Tieši tāpat kā internets un dažādi digitālie mediji atvieglo mūsu ikdienas dzīvi, ir arī cilvēki, kas palīdz mums šīs digitālās prasmes padarīt arvien svarīgākas: e-prasmju veicinātāji.

Tieši tādēļ ir nepieciešama nacionāli atzīta, lokalizēta un vienota apmācību programma e-prasmju veicinātājiem
Projekta „Trans e-Facilitator”  ietvaros tiek piedāvāta mācību programma e-prasmju veicinātājiem (e-facilitators), kas ietver virkni speciālu apmācību moduļu, kuri izstrādāti un pielāgoti atbilstoši lietotāju vajadzībām. Apmācību moduļi ir izstrādāti, ņemot vērā galvenās tēmas kurās ir nepieciešama kompetenču paaugstināšana e-prasmju veicinātājiem. Projekta ietvaros e-prasmju veicinātājiem būs iespēja apgūt izstrādātos apmācību moduļu un saņemt zināšanas apliecinošus sertifikātus. . Tālāk šīs zināšanas tiks nodotas citiem e-prasmju veicinātājiem.

Kopējais projekta īstenošanas ilgums: 24 mēneši (novembris, 2012 – oktobris, 2014)

Projekts „Trans e-Facilitator” (Nr. DE/12/LLP-LdV/TOI/147516) tiek realizēts sadarbībā ar Eiropas Komisijas Mūžizglītības programmu.

Projekta partneri:
• Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) – Latvija
• FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia – Portugāle
• Fundacion Accion Social Y Tiempo Libre ESPLAI – Spānija
• D-O-T – Spānija
• Technische Universitat Dortmund – Vācija
• Stiftung Digitale Chancen – Vācija

Plašāka informācija par projektu pieejama šeit.

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Komisija.
Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par publikācijā iekļauto informāciju un tās izmantošanu. Šī publikācija atspoguļo autoru viedokli.

Share →