Uniting Europe through digital empowerment  (UniteIT)

Par projektu: Unite IT projekta mērķis ir izveidot Eiropas digitālo prasmju un e-iekļaušanas sadarbības tīklu, kura ietvaros:
• Tiks analizētas Eiropas un dalībvalstu politikas e-prasmju un e-iekļaušanas jomā
• Notiks labākās pieredzes apmaiņa
• Tiks izveidotas diskusiju grupas tādos virzienos kā IKT prasmes un sertifikācija, Jauniešu nodarbinātība un digitālās prasmes u.c.
• Veidotas partnerības jaunu e-iekļaušanas iniciatīvu un projektu izstrādei

Projekta  īstenošanas ilgums: 36 mēneši (projekts uzsākts 01.11.2012.)

Projekts “Uniting Europe through digital empowerment  (UniteIT)” (Nr. 530971-LLP-1-2012-1-BE-KA3-KA3NW) tiek realizēts sadarbībā ar Eiropas Komisijas Mūžizglītības programmu.

Paredzamie projekta rezultāti:
• Unite IT sadarbības tīkla izveide
• Labākās pieredzes  apkopošana e-iekļaušanas jomā
• Tematisko darba grupu izveide
• 3 starptautiskās konferences
• Unite IT portāla un datu bāzes izstrāde

Projekta partneri:
• Telecentre-Europe AISBL (Beļģija)
• Malta Communications Authority (Malta)
• IAN International Aid Network (Serbija)
• DemNet (Ungārija)
• INTERFACE3 (Beļģija)
• Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) (Latvija)
• EOS Foundation (Rumānija)
• The National Union of Students in Europe (Beļģija)
• Telecentar (Horvātija)

Projekta Unite IT brošūra

Projekta Unite IT 2014. gada pārskats

Plašāka informācija par projektu pieejama šeit.
Projekts tiek realizēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi tās autora viedokli, un Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tās satura izmantošanu.

Share →