1200 jaunieši no dažādiem Latvijas reģioniem apguvuši tehnoloģiju prasmes labākai konkurētspējai darba tirgū

Noslēdzies Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) un Microsoft Latvia izglītojošais projekts „IT manai nākotnes karjerai” ar mērķi veicināt jauniešu konkurētspējas paaugstināšanu darba tirgū, aicinot jauniešus apgūt, izprast un pielietot IT prasmes savas profesionālās karjeras veidošanā. Projekta ietvaros 1200 jaunieši apguva prasmes efektīvi izmantot tehnoloģijas darba tirgū un uzņēmējdarbībā. 

2013. gada laikā ar Microsoft YouthSpark globālās iniciatīvas atbalstu Kurzemē, Zemgalē un Latgalē tika organizēti bezmaksas semināri jauniešiem vecumā no 16 līdz 24 gadiem. Nozares eksperti jauniešiem palīdzēja apgūt IT prasmes, tostarp Office 365, digitālo prezentāciju rīkus un interneta lapu vai baneru izveidi. Projekta laikā tika apmācīti 200 jaunieši, un katrs no viņiem nodeva iegūtās zināšanas tālāk vēl pieciem vienaudžiem. Tādējādi kopumā izglītoti 1200 jaunieši visā Latvijā.

Projekta ietvaros tika veikta arī aptauja, kas apliecināja, ka 60% projekta dalībnieku savas datorprasmes vērtē kā nelielas, pat vājas. 30% apstiprina, ka viņiem ir dažādas Microsoft Office prasmes (Word, Excel, PowerPoint, saziņas rīki). Tikai 10% norāda, ka viņiem ir padziļinātas zināšanas IT jomā, piemēram, iemaņas programmēšanā, web lapu veidošanā vai citas.

Projekta noslēgumā tika organizēts konkurss, kurā dalībniekiem, izmantojot iegūtās zināšanas, bija jāizstrādā Infogr.am prezentācija, lai demonstrētu gūtās prasmes un iedvesmotu jauniešus saistīt savu nākotni ar IT. Konkursā uzvarēja Stefānija Zaiceva no Daugavpils, jelgavniece Elīza Barkāne un Anete Lasmane no Aizkraukles, kas savā īpašumā ieguva jaunus Windows 8 planšetdatorus. LIKTA simpātiju balvu saņēma Renāte Kazaka no Ventspils un Roberts Vībāns no Jēkabpils.

IT nozares eksperti un uzņēmumu pārstāvji uzsver, ka jauniešu IT zināšanām un prasmēm ir ļoti būtiska nozīme viņu konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū. Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem Latvijā jauniešu bezdarba līmenis (vecumā no 15 līdz 24 gadiem) pēdējo gadu laikā ir vidēji 20% apmērā – aptuveni divas reizes lielāks nekā kopējais bezdarba līmenis valstī. Lai gan jaunieši ir „uz tu” ar tehnoloģijām kā izklaides un saziņas instrumentu, Latvijas uzņēmēji norāda, ka jauniešiem bieži pietrūkst biznesa produktivitātei un uzņēmējdarbībai nepieciešamo IT prasmju. Līdz ar to projekta īstenotāji ir pārliecināti, ka jauniegūtās zināšanas jaunieši varēs izmantot gan mācībās, gan darba gaitās un personīgajā biznesā.

Uldis Augulis, labklājības ministrs: „Esmu gandarīts, ka uzņēmēji rīkojas sociāli atbildīgi un sniedz praktisku un vērtīgu atbalstu saviem potenciālajiem nākotnes darbiniekiem. Ir zināms, ka tieši jaunieši ar nepietiekamu izglītību un pieredzi ir visvairāk pakļauti bezdarba riskam. Tomēr visiem jauniešiem nav vienādas iespējas, tādēļ svarīgi ir katram sniegt mērķētu atbalstu visatbilstošākajā veidā, piemēram, sākotnēji palīdzot darba meklējumos, sarežģītākos gadījumos, ieguldot izglītības vai prasmju ieguvē. Tāpēc šogad arī Labklājības ministrija ir sākusi īstenot pasākumu „Jauniešu garantija”, kuras ietvaros jauniešiem nodrošinās konkrētai situācijai piemērotāko atbalstu, piemēram, pirmās darba pieredzes ieguvi. Līdz ar to arī katra uzņēmēju sociāla iniciatīva ir ļoti vērtīga un atbalstāma.”

Signe Bāliņa, LIKTA prezidente: “Pateicoties projektam „IT manai nākotnes karjerai”, kas īstenots sadarbībā ar Microsoft, jaunieši iegūs un pilnveidos turpmākajā darba dzīvē nepieciešamās kompetences, kas cels viņu konkurētspēju darba tirgū un arī motivāciju turpināt izglītoties šajā jomā. Ar gandarījumu jāatzīst, ka visi šajā projektā iesaistītie jaunieši bija iepriecināti par piedāvāto iespēju piedalīties bezmaksas semināros un paplašināt savas prasmes IT lietošanā, kas noderēs gan darba gaitās, gan sava biznesa uzsākšanai un attīstībai. Jauniešu aptaujas anketas rāda, ka 30 % no tiem, kas iesaistījušies projektā, vēlas sevi pilnveidot un iegūt jaunas zināšanas, savukārt 32 % no dalībniekiem vēlas IKT prasmes izmantot nākotnes darba vajadzībām  vai izvēlēties IKT profesiju.”

Ēriks Eglītis, Microsoft Latvia vadītājs: “Jauniešu bezdarba apjoms gan visā Eiropā, gan Latvijā ir satraucoši liels. Katrs piektais jaunietis Eiropas Savienībā – kopā 5,7 miljoni jauniešu – nevar atrast darbu, tai pašā laikā IKT nozarē ir aptuveni 700 000 vakanču. Apzinoties šīs problēmas apjomu, 2012. gada septembrī Microsoft uzsāka jaunu globālu iniciatīvu – Microsoft YouthSpark, kuras mērķis ir sadarbībā ar valsts iestādēm, bezpeļņas organizācijām un citiem uzņēmumiem nākamajos trīs gados radīt iespējas 300 miljoniem jauniešu vairāk nekā 100 valstīs. Pirmajā gadā programma sasniedza vairāk kā 103 miljonus jauniešu pasaulē un 64 miljonus – Eiropā. Arī Latvijā iniciatīvas ietvaros notika un arvien tiek īstenotas vairākas aktivitātes, tostarp, Microsoft programmēšanas skola, dalība Karjeras nedēļā, studentu iesaiste Microsoft Studentu programmā un citas. Liels gandarījums ir par 2013. gadā YouthSpark ietvaros atbalstīto LIKTA projektu „IT manai nākotnes karjerai”, kas sniedza praktiskas un noderīgas zināšanas 1200 jauniešiem reģionos. E-prasmju nedēļas ietvaros paziņosim par nākamo lielo jaunatnes atbalsta projektu Latvijā.”

Bils Gūtfricis, Ventspils 4. vidusskolas skolnieks, kurš iesaistījās projektā „IT manai nākotnes karjerai”: „Manuprāt, daudzi jaunieši nevēlas sastapties ar jauniem izaicinājumiem, kas liktu viņiem iziet no savas komforta zonas. Esmu novērojis, ka daudzus jauniešus pilnībā apmierina viņu ikdiena, tāpēc viņi nemaz nemeklē citas iespējas sevis attīstīšanai. Bieži redzu, ka jauniešiem saruna par kādu jaunu vai viņiem nesaprotamu tēmu ir ļoti grūts uzdevums, jo tie nelabprāt atzīst savu neinformētību par kādu tematu, tā radot vēl vairāk neērtu situāciju savā dzīvē. Tieši tāpēc novērtēju tādas programmas kā Microsoft Youthspark, kas ļauj jauniešiem attīstīt datorprasmes, kas ļoti noder turpmākajā dzīvē.”

Anete Lasmane, projekta dalībniece no Aizkraukles: “Piedalījos projektā “IT manai nākotnes karjerai” un apguvu visas programmas: Microsoft Office 365, Datu vizualizācija ar Infogr.am, Web lapu un baneru izveide. Piedaloties šajā projektā, ieguvu jaunu pieredzi un zināšanas un pārliecinājos, ka manas IKT prasmes ir labā līmenī. Man jaunums bija Infogr.am — patika programmas piedāvātās iespējas, kuras šobrīd jau izmantoju ikdienā. Projektā apgūto varu un varēšu izmantot, gan studējot maģistrantūrā un konkurējot darba tirgū, gan daloties pieredzē ar citiem, kļūstot par lektori. Man šķiet, ka jaunieši ar manis vadītajām nodarbībām bija apmierināti — par to liecināja viņu ieinteresētība, apmeklējot nodarbības un darbojoties tajās.”

Projekta „IT manai nākotnes karjerai” ietvaros 2013. gada laikā apmācības notika sešās Latvijas pilsētās: Aizkrauklē, Daugavpilī, Jēkabpilī, Jelgavā, Preiļos un Ventspilī. Projekta pirmajā kārtā tika apmācīti 200 jaunieši, kuri tālāk apmācīja vēl 1000 jauniešu.

Katrs projekta pirmās kārtas dalībnieks saņēma sertifikātu par iegūtajām zināšanām un pieredzi, apmācot vēl piecus vienaudžus.

Projekta laikā tika izstrādāti arī jauni mācību metodoloģiskie materiāli – Office 365, digitālo prezentāciju rīki – datu vizualizācija ar Infogr.am, kā arī web lapu un baneru izveide.

Konkursa laureātu darbi:

  • Elīza Barkāne, Jelgavas Spīdolas ģimnāzija:

https://infogr.am/entrepreneurship-development-based-on-learn-by-doing-activities/

  • Stefānija Zaiceva, J. Raiņa Daugavpils 6.vidusskola:

http://infogr.am/Latvijas-dabas-resursi/

  • Anete Lasmane, Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs:

http://infogr.am/KAS-NOTIEK-AR-LATVIJAS-BRNIEM/

  • Roberts Vībāns, Jēkabpils Agrobiznesa koledža:

https://infogr.am/jkaBpils-agrobiznesa-koledas-1d-kurss/

  • Renāte Kazaka, Ventspils Augstskola:

http://infogr.am/XV-Deju-svtki-un-lieluzvedums-Tvu-laipas/

Anete Lasmane, project participant is telling about her experience in training of other students Best project participants in closing event of the project, 26.02.2014. Country manager of Microsoft Latvia, Minister of Welfare and project participant in panell discussion about IT skills for youth emloyement Eriks Eglitis, Country Manager of Microsoft Latvia opens the closing event of project My future job with IT Main project partners(LIKTA president, Microsoft Latvia country manager and Minister of Welfare) together with Project Regional coordinator from Jelgava region

Share →