Atbalsts darba devējiem prasmju attīstīšanas veicināšanā Latvijā

Atbalsts darba devējiem prasmju attīstīšanas veicināšanā Latvijā

  • 10. maijs, 2022. gads
  • 0 comments

Atbalsts pieaugušajiem viņu aktīvākai līdzdalībai mūžizglītībā ir ļoti būtisks, lai nodrošinātu, ka ikviens pieaugušais var attīstīt prasmes, kas nepieciešamas sekmīgai pandēmijas seku pārvarēšanai, kā arī pārejā uz digitālo un zaļo ekonomiku.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir pieprasījusi tehnisko palīdzību Eiropas Komisijas (EK) Tehniskā atbalsta instrumenta ietvaros, lai atbalstītu darba devējus darbinieku prasmju attīstīšanā. Tehnisko palīdzību nodrošina EK Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts (DG REFORM) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija jeb OECD, no 2021. līdz 2023. gadam īstenojot projektu “Atbalsts darba devējiem prasmju attīstīšanas veicināšanā Latvijā”.

Labākās prakses vebināra un darba grupas mērķis ir nodrošināt Latvijas amatpersonām un ieinteresētajām pusēm iespēju mācīties no citu ES dalībvalstu labās prakses, tostarp no Īrijas, Zviedrijas un Igaunijas pārstāvju prezentācijām, kā arī apsvērt Latvijas kontekstam piemērotus politikas pasākumu risinājumus. Sinhronā tulkošana Angļu un Latviešu valodās tiks nodrošināta visa rīta vebināra, plenārsēžu un pēcpusdienas darba grupas laikā. Dalībniekiem ir nepieciešama aktuālākā Zoom versija.

Papildu informācija par projektu ir pieejama OECD projekta tīmekļa vietnē un IZM projekta tīmekļa vietnē.

Vebināram lūdzam reģistrēties šajā saitē!

Darba kārtības projekts:

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Mērķa grupa:
IKT speciālisti un profesionāļi
Dažādās nozarēs strādājošie
Uzņēmēji
Politikas veidotāji
Pašvaldību un valsts iestāžu darbinieki
Skolotāji; pasniedzēji
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Angļu
Latviešu
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Pasākuma veids:
Virtuālais tiešraides
Laika zona:
Europe/Riga
Sākuma datums:
24/05/2022 09:45:00
Beigu datums:
24/05/2022 12:00:00