CEDEFOP tiešsaistes seminārs “Mikrodiplomi personības attīstībai un profesionālajai pilnveidei”

CEDEFOP tiešsaistes seminārs “Mikrodiplomi personības attīstībai un profesionālajai pilnveidei”

  • 4. jūnijs, 2022. gads
  • 0 comments

9. jūnijā no plkst. 11:00 līdz 13:30 (Latvijas laiks) notiks Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (CEDEFOP) tiešsaistes seminārs “Mikrodiplomi personības attīstībai un profesionālajai pilnveidei” , kas tiek organizēts sadarbībā ar ES Padomes prezidentvalsti Franciju

Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar CEDEFOP pētījumu rezultātiem attiecībā uz mikrodiplomiem un to nozīmi. Mikrodiplomi apliecina mācību rezultātus pēc nelielas mācību darbības (piemēram, īsa kursa vai apmācības). Tie elastīgi, mērķtiecīgi palīdz cilvēkiem attīstīt zināšanas, prasmes un iemaņas, kas vajadzīgas personības attīstībai un profesionālajai pilnveidei.

Galvenās seminārā aplūkotās tēmas:

  • Mikrodiplomi kā atbalsta instruments izglītības un nodarbinātības jomā
  • CEDEFOP pētījumu metodes un rezultāti
  • Mikrodiplomu ieviešanas nozīme, ņemot vērā strauji mainīgās darba tirgus prasības, sabiedrības novecošanos, pārkvalifikācijas un prasmju pilnveides vajadzības u.tml.

Eiropas pieeja mikrodiplomiem ir svarīga pamatiniciatīva, kas ļaus līdz 2025. gadam izveidot Eiropas izglītības telpu. Mikrodiplomi var ietilpt mācību piedāvājumā, kas iekļauts individuālajos mācību kontos.

Plašāka informācija par semināru un darba kārtība pieejama šeit!

Vairāk par CEDEFOP pētījumiem uzzināsiet šeit!

#CedefopBrusselsSeminar

Sākuma datums:
09/06/2022 11:00:00
Beigu datums:
09/06/2022 13:30:00
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Pasākuma veids:
Virtuālais tiešraides
Laika zona:
Europe/Riga
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās prasmes visiem
Valoda:
Angļu
Mērķa grupa:
IKT speciālisti un profesionāļi
Dažādās nozarēs strādājošie
Pašvaldību un valsts iestāžu darbinieki
Uzņēmēji
Skolotāji; pasniedzēji
Sabiedrība kopumā
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva