Digitālo prasmju pilnveide iedzīvotājiem lauku reģionos

Digitālo prasmju pilnveide iedzīvotājiem lauku reģionos

  • 5. jūnijs, 2023. gads
  • 0 comments

8. jūnijā no plkst. 9:00 līdz 14:00 (pēc Latvijas laika) notiks tiešsaistes seminārs lauku reģionu iedzīvotājiem par digitālo prasmju pilnveides iespējām, ko organizē Eiropas Komisija. Tiešsaistes seminārs ir paredzēts projektu īstenotājiem un digitālo prasmju iniciatīvu izstrādātājiem lauku apvidos, kuru mērķauditorija ir dažādas ieinteresēto personu grupas (jaunieši, vecāka gadagājuma cilvēki un uzņēmēji).

Eiropā joprojām pastāv digitālā plaisa starp lauku, piepilsētu un pilsētu teritorijām attiecībā uz digitālo savienojamību, zināšanām un prasmēm ar tehnoloģisku risinājumu ieviešanai un attīstībai. Centieni nodrošināt kvalitatīvu digitālo infrastruktūru lauku reģionos jāpapildina ar papildu iespējām uzņēmējiem. Digitālo prasmju trūkums ir daudzos lauku reģionos, kur pamata digitālās prasmes ir mazāk nekā pusei mājsaimniecību, tikai 20% ir vidēja līmeņa digitālās prasmes, un 2,5% ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) speciālisti.

2021. gada martā Eiropas Komisija iepazīstināja ar politikas programmu “Digitālās desmitgades ceļš”, kurā ir noteikti konkrēti uzdevumi un mērķi 2030. gadam, kas palīdzēs virzīt Eiropas digitālo pārveidi. Eiropas Komisija izstrādājusi arī ilgtermiņa redzējums ES lauku apvidiem līdz 2040. gadam. Tajā ir norādītas jomas, kurās jārīkojas, lai virzītos uz spēcīgākiem, savienotiem, izturētspējīgiem un pārtikušiem lauku apvidiem un kopienām. Šā redzējuma mērķus kopā ar taustāmiem pamatprojektiem un jauniem rīkiem sasniegt palīdzēs Lauku pakts un ES Lauku rīcības plāns. Ieinteresētās personas var piedalīties pakta īstenošanā, pievienojoties Lauku pakta kopienai un apliecinot gatavību palīdzēt sasniegt vienu vai vairākus mērķus.

Digitālo prasmju attīstība ir arī viena no stratēģiskajām prioritātēm 2020. gada septembrī pieņemtajā Digitālās izglītības rīcības plānā 2021. -2027. gadam, kura mērķis ir atbalstīt ES dalībvalstu izglītības un apmācības sistēmu ilgtspējīgu un efektīvu pielāgošanu digitālajam laikmetam.

daļu no Eiropas prasmju gada (2023) Komisija rosina daudz lielāku uzmanību pievērst iespējām un iniciatīvām, kas saistītas ar prasmju pilnveidi un pārkvalificēšanās iespējām. Līdz 2030. gadam būtu jāpanāk, ka vismaz 80% visu pieaugušo ir apguvuši digitālās pamatprasmes un ES IKT nozarē ir nodarbināti 20 miljoni speciālistu. Eiropas digitālās desmitgades mērķis ir paplašināt uzņēmumu un iedzīvotāju iespējas uz cilvēku orientētā, ilgtspējīgā un labklājīgā digitālajā nākotnē.

Reģistrācija dalībai pasākumā pieejama šeit.

#RuralPact

Sākuma datums:
24/06/2023 09:00:00
Beigu datums:
08/06/2023 14:00:00
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes visiem
Mērķa grupa:
Uzņēmēji
Dažādās nozarēs strādājošie
Sabiedrība kopumā
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Angļu
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Organizācija:
Pasākuma veids:
Virtuālais tiešraides
Laika zona:
Europe/Riga