Diskusija: Kā digitālie rīki skolā var padarīt mācīšanās procesu daudzpusīgāku

Diskusija: Kā digitālie rīki skolā var padarīt mācīšanās procesu daudzpusīgāku

  • 19. aprīlis, 2023. gads
  • 0 comments

27. aprīlī plkst. 15:00-16:00 Izglītības un zinātnes ministrija aicina interesentus piedalīties tiešsaistes diskusijā ar projekta Skola2030 ekspertiem. Diskusijas laikā tuvāk tiks aplūkoti un skaidroti digitālie atbalsta rīki skolotāju ikdienas darbam un skolēnu pašvadītām mācībām – skolo.lv, e-vide MAPE, Tavaklase.lv.

Par rīkiem stāstīs:

  • Annija Bergmane, platformas skolo.lv e-kursu paraugu izstrādes vadītāja
  • Solvita Lauzēja, projekta Skola2030 eksperte, Tavaklase.lv video autore, sociālo zinību un vēstures skolotāja

Diskusijai iespējams sekot līdzi Izglītības un zinātnes ministrijas Facebook kontā šeit.

Sīkāka informācija par rīkiem, kuri iekļauti sarunā:

Skolo.lv ir bezmaksas virtuāla mācību vide, piemērota skolotāja un skolēna ikdienas darbam skolā, mācību plānošanai un vadīšanai – kā klātienē, tā attālināti un īstenojot kombinētas mācības.
Mācīšanās platformā skolo.lv skolotāja vadībā vai patstāvīgi var mācīties, izmantojot šim mērķim rūpīgi veidotus e-kursus, kuros ir pēctecīgi sakārtota informācija mācību satura apguvei, vingrināšanās uzdevumi, pārbaudes darbi, papildu resursi.

Ceļa karte skolotājam ir atbalsta materiāls mācību plānošanas procesā un temata apguvei skolēnam. Ceļa kartē iekļauta informācija par tematu, ieteicamais laiks temata apguvei, temata apguves mērķis, sasniedzamie rezultāti un apgūstamās prasmes un ieradumi. Temata izklājumā iekļauta noderīga informācija par temata apguves norisi, mācību materiālu autoru, temata materiāla nosaukums un noderīgi informācijas resursi – viss, lai skolotājs varētu pilnvērtīgi sagatavoties plānotajai mācību stundai! Seminārs par mācību video platformas Tavaklase.lv izmantošanu mācību procesā un video iekļaušanu mācību stundās.

Tavaklase.lv ir izglītojoša vietne skolotājiem un skolēniem, kurā atrodami ar mācību procesu saistīti mācību video pamatpriekšmetos pamatizglītībā un pamatkursos vidējās izglītības pakāpē, tostarp mazākumtautības valodu apguvei. Video ir saistīti ar 1.–9. klašu skolēnu un vidusskolēnu mācību programmām septiņās mācību jomās vairāk nekā 1000 tematos. Mācību video veido jomu profesionāļi un skolotāji praktiķi no visas Latvijas.

#eprasmes23 #ADWeeks2023 #EuropeanYearOfSkills

Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes izglītībā.
Mērķa grupa:
Skolotāji; pasniedzēji
Sabiedrība kopumā
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Latviešu
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Pasākuma veids:
Virtuālais tiešraides
Laika zona:
Europe/Riga
Sākuma datums:
27/04/2023 15:00:00
Beigu datums:
27/04/2023 16:00:00