Drošāka interneta forums 2023

Drošāka interneta forums 2023

  • 17. novembris, 2023. gads
  • 0 comments

23. novembrī notiks Drošāka interneta forums 2023, ko organizē European Schoolnet saskaņā ar Eiropas stratēģiju “Bērniem labāks internets” (BIK+). Drošāka interneta forums ir ikgadējs pasākums, kurā politikas veidotāji, pētnieki, tiesībaizsardzības iestādes, jaunieši, vecāki un aprūpētāji, skolotāji, NVO, nozares pārstāvji, eksperti un citi dalībnieki no visas Eiropas pulcējas, lai pārrunātu jaunākās tendences, iespējas, riskus un risinājumus, kas saistīti ar bērnu drošību internetā.

Jaunā Eiropas stratēģija “Bērniem labāks internets” (BIK+) ir Eiropas Jaunatnes gada pamatiniciatīva. Tā nodrošinās līdzsvaru starp aizsardzību, piemēram, pret vecumam nepiemērotu un nelikumīgu saturu, un iespēju nodrošināšanu, pateicoties digitālajām prasmēm. Turklāt tā arī veicinās bērnu līdzdalību digitālajos jautājumos.

Drošāka interneta forumā 2023 īpaša uzmanība tiks pievērsta BIK+ stratēģijas otrajam un trešajam pīlāram, izpētot digitālās iespējas un aktīvu līdzdalību/cieņas ievērošanu attiecībā uz bērniem un jauniešiem.

Reģistrācija dalībai pasākumā pieejama šeit.

Plašāka informācija par Drošāka interneta forumu 2023 pieejama šeit.

#SIF2023

Informācija tiešsaistē:
Sākuma datums:
23/11/2023 10:30:00
Beigu datums:
23/11/2023 18:00:00
Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes visiem
Mērķa grupa:
Sabiedrība kopumā
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Kiberdrošība
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Angļu
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva
Organizācija:
Pasākuma veids:
Jauktā tipa
Laika zona:
Europe/Riga