Eiropas Pētniecības un Inovāciju dienas

Eiropas Pētniecības un Inovāciju dienas

  • 20. februāris, 2024. gads
  • 0 comments

Šis piektais pasākums notiks 2024. gada 20. un 21. martā gan fiziski Briselē, gan tiešsaistē, ļaujot ikvienam iesaistīties no jebkuras vietas.

Eiropas Komisijas ikgadējais pētniecības un inovācijas galvenais pasākums pulcē politikas veidotājus, pētniekus, uzņēmējus un sabiedrību, lai apspriestu un veidotu pētniecības un inovācijas nākotni Eiropā un ārpus tās. Atklājiet veiksmīgus ES finansētus pētniecības un inovācijas projektus, izbaudiet to ietekmi un sasniegumus uz mūsu sabiedrību pēdējo 40 gadu laikā un debatējiet par to, cik svarīgi ir turpināt ieguldīt pētniecībā un inovācijā.

2024.gada pētniecības un inovāciju dienas dos jums iespēju debatēt par to, kā mēs varam padarīt Eiropu ilgtspējīgāku un konkurētspējīgāku, un svinēs rezultātus un sasniegumus pētniecības un inovācijas jomā kopš pirmās pētniecības un inovācijas pamatprogrammas uzsākšanas pirms vairāk nekā 40 gadiem.

Tā ir  iespēja atklāt veiksmīgus ES finansētus pētniecības un inovācijas projektus, izjust to ietekmi uz mūsu sabiedrību un apspriest pastāvīgu ieguldījumu pētniecībā un inovācijā nozīmi. Varēsiet uzzināt vairāk par programmu Apvārsnis Eiropa, tostarp par Stratēģisko plānu 2025.–2027. gadam un tā dalības paplašināšanas instrumentiem (widening); pētniecības un inovāciju atbalstu zaļajai un digitālajai pārejai un tās globālo pieeju un daudzas citas tēmas.

Pievienojieties, lai apspriestu un veidotu pētniecības un inovācijas nākotni.

Pasākuma programma

Reģistrēšanās pasākumam 

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Mērķa grupa:
IKT speciālisti un profesionāļi
Politikas veidotāji
Sabiedrība kopumā
Uzņēmēji
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Angļu
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Pasākuma veids:
Jauktā tipa
Laika zona:
Europe/Brussels
Sākuma datums:
20/03/2024 09:00:00
Beigu datums:
21/03/2024 17:00:00