ES finansētie projekti — Digitālo prasmju pilnveidei Eiropā

ES finansētie projekti — Digitālo prasmju pilnveidei Eiropā

  • 20. aprīlis, 2022. gads
  • 0 comments

26. aprīlī no plkst. 12:00 līdz 13:00 notiks informatīvais tiešsaistes seminārs par digitālo prasmju pilnveides iniciatīvām, kas tiek īstenotas ar Europas Savienības finansiālo atbalstu. Dažādu iniciatīvu ietvaros mācību pakalpojumu sniedzēji, uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas visā Eiropā palīdz samazināt digitālo prasmju trūkumu. Mērķis ir nodrošināt ES iedzīvotājiem iespēju apgūt jaunās tehnoloģijas un dzīvei mūsdienu sabiedrībā nepieciešamās kompetences.

Eiropas Komisija nodrošina finansējumu šī mērķa atbalstam, izmantojot dažādas programmas, piemēram, Digitālā Eiropa, Erasmus+ un “Apvārsnis Eiropa”. Eiropas organizācijas, kas vēlas palīdzēt samazināt digitālo prasmju trūkumu, var piekļūt finansējumam, piedāvājot Eiropas pilsoņiem pilnveidot nepieciešamās kompetences un izmantot praktiski noderīgus rīkus pilnvērtīgai dzīvei digitālajā laikmetā.

Lai nodrošinātu digitālās desmitgades mērķus, ka līdz 2030. gadam digitālās pamatprasmes ir vismaz 80% Eiropas iedzīvotājumācību pakalpojumu sniedzēji visā Eiropā sadarbojas ar uzņēmumiem un nevalstiskajām organizācijām, lai radītu pēc iespējas lielāku ietekmi katrā no dalībvalstīm un Eiropā kopumā.

Pievienojieties pasākumam un uzziniet vairāk par Eiropas iniciatīvām, kas palīdz pilveidot ES iedzīvotāju digitālo kompetenci! Pasākuma laikā būs iespēja dzirdēt praktiskus pieredzes stāstus par šādiem projektiem:

  1. SMART-DevOps
  2. Strategy in Additive Manufacturing (SAM)
  3. Social Hackademy (Hackad)
  4. ICT4 the Elderly

Reģistrācija pasākumam ŠEIT.

#EuropeanCommission #DigitalDecade #SmartDevOps #SAM #Hackad #DigitalSkills

Informācija tiešsaistē:
Sākuma datums:
26/04/2022 12:00:00
Beigu datums:
26/04/2022 13:00:00
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Mākslīgais intelekts
Lietu internets
Robotika
Mākoņdatošana
Mikroelektronika
Digitālās prasmes
Pasākuma veids:
Virtuālais tiešraides
Laika zona:
Europe/Riga
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās prasmes visiem
Valoda:
Angļu
Mērķa grupa:
Dažādās nozarēs strādājošie
Uzņēmēji
Skolotāji; pasniedzēji
Sabiedrība kopumā
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva