Iniciatīvas digitālo prasmju pilnveides veicināšanai Eiropā

Iniciatīvas digitālo prasmju pilnveides veicināšanai Eiropā

  • 30. marts, 2023. gads
  • 0 comments

5. aprīlī plkst. 12:00-13:00 notiks Eiropas Komisijas organizēts tiešsaistes seminārs, lai informēt par iespējām un aicināt organizācijas izteikt apņemšanos atbalstam digitālo prasmju jomā, pievienojoties Eiropas pārmaiņu veidotāju kopienai Digitālo prasmju un darbvietu platformā! Pasākuma pirmā daļa tiks veltīta labās prakses piemēriem no organizācijām, kuras ir jau pievienojušās un ieguvušas pieredzi, īstenojot konkrētas iniciatīvas. Otrā daļā paredzēta praktiska prezentācija par to, kāpēc tas ir nozīmīgi un kā iespējams pievienoties kopienai, apņemoties sniegt atbalstu digitālo prasmju pilnveidei un pārkvalificēšanās iespējām Eiropā.

Ekonomikas un sabiedrības digitālās pārveides iespēju izmantošana prasa no Eiropas iedzīvotājiem aizvien aktīvāk apgūt un pilnveidot digitālās prasmes. Lai visās ekonomikas nozarēs izstrādātu un ieviestu progresīvas digitālās tehnoloģijas, piemēram, mākslīgo intelektu, kiberdrošību, lietu internetu vai blokķēdi, ir nepieciešama pieredzējušu digitālo ekspertu savienība.

Politikas programmā “Digitālās desmitgades ceļš” ir noteikti konkrēti uzdevumi un mērķi 2030. gadam, kas palīdzēs virzīt Eiropas digitālo pārveidi. Līdz 2030. gadam būtu jāpanāk, ka vismaz 80% visu pieaugušo ir apguvuši digitālās pamatprasmes un ES IKT nozarē ir nodarbināti 20 miljoni speciālistu, t.sk. sievietes, kas līdz šim nozarē ir iesaistījušās mazāk. Lai to panāktu ir nepieciešams arī sniegt atbalstu uzņēmējdarbības digitālai transformācijai, piemēram, mums līdz 2030. gadam būtu jāpanāk, ka trīs ceturtdaļas uzņēmumu izmanto mākoņdatošanas pakalpojumus, lielos datus un mākslīgo intelektu, tāpat vairāk nekā 90% MVU ir sasnieguši vismaz digitālās intensitātes pamatlīmeni un ES ir divkāršojies strauji augošo uzņēmumu, tā dēvēto “vienradžu” skaits.

Šīs politikas programmas ietvaros Digitālo prasmju un darbvietu platforma ir uzsākusi iniciatīvu “Apņemties sniegt atbalstu digitālo prasmju jomā”. Visas organizācijas, uzņēmumi un valdības struktūras tiek mudinātas uzņemties konkrētas saistības veikt darbības, lai samazinātu digitālo prasmju trūkumu Eiropā.

Organizāciju apņemšanās ietver gan iniciatīvas, kas vērstas uz iedzīvotājiem, kuri strādā dažādās nozarēs un atšķirīgs pašreizējais digitālo prasmju līmenis. Īpašs aicinājums digitālajai jomai piesaistīt sievietes. Plānotajām iniciatīvām būtu jāattiecas uz vienu vai vairākām no četrām mērķgrupām:

  1. Digitālās prasmes ikvienam
  2. Darbaspēka digitālās prasmes
  3. IKT speciālistu digitālās prasmes
  4. Digitālās prasmes izglītībā

Reģistrēšanās dalībai tiešsaistes seminārā pieejama ŠEIT.

Sākuma datums:
05/04/2023 12:00:00
Beigu datums:
05/04/2023 13:00:00
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Pasākuma veids:
Virtuālais tiešraides
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās prasmes visiem
Valoda:
Angļu
Mērķa grupa:
IKT speciālisti un profesionāļi
Skolotāji; pasniedzēji
Dažādās nozarēs strādājošie
Sabiedrība kopumā
Pašvaldību un valsts iestāžu darbinieki
Uzņēmēji
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Organizācija:
Laika zona:
Europe/Riga