NEP ikgadējā tiešsaistes konferencē “Datos balstīta prasmju un darba tirgus attīstība Latvijas ekonomikas izaugsmei”

NEP ikgadējā tiešsaistes konferencē “Datos balstīta prasmju un darba tirgus attīstība Latvijas ekonomikas izaugsmei”

  • 21. maijs, 2024. gads
  • 0 comments

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) koordinēto Nozaru ekspertu padomju (NEP) sekretariāts šī gada 6. jūnijā plkst.10.00 aicina NEP locekļus, nozaru, profesionālās un augstākās izglītības iestāžu, valsts iestāžu pārstāvjus un citus interesentus dalībai tiešsaistes konferencē “Datos balstīta prasmju un darba tirgus attīstība Latvijas ekonomikas izaugsmei”.

Konferencē plānots vispusīgi diskutēt par datos balstītu pieeju izmantošanas iespējām cilvēkkapitāla attīstībai. Konferences tēma izvēlēta saskaroties ar to, ka šobrīd Latvijā cilvēkkapitāla jomā tiek izvirzīti ambiciozi mērķi, bet nav īstas skaidrības par to, kādas datos balstītas pieejas ir jēgpilni ieviest Latvijā, lai efektīvāk atbalstītu zināšanu un prasmju attīstību.

Konference norisināsies trijās daļās. Pirmajā daļā esam aicinājuši piedalīties Ekonomikas ministriju par aktualizētajām darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm un to metodoloģiju, Latvijas Bankas pētniekus par izglītības kvalitātes ietekmi uz valsts ekonomisko attīstību, kā arī Valsts kanceleju par valsts pasūtījuma izglītības sistēmai metodikas izstrādi. Otrajā, starptautiskajā konferences daļā esam aicinājuši pārstāvjus no Īrijas un Austrijas iepazīstināt ar pieaugušo izglītības organizāciju, atdevi un kvalitāti šajās valstīs, kā arī pārstāvi no Igaunijas darbaspēka un prasmju prognozēšanas institūcijas OSKA par Igaunijas darba tirgus prognožu modeļa metodoloģiju.

Savukārt trešajā, paneļdiskusijas daļā Latvijā atpazīstami uzņēmumi: AS “Latvijas Finieris”, SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, AS “Latvijas valsts meži”, SIA “Karavela”, AS “Latvenergo”, AS “Balticovo” iepazīstinās ar darbinieku prasmju pārvaldības sistēmām uzņēmumā, diskutēs par pieredzi, kā uzņēmumos īsteno kompetenču novērtēšanas un pilnveidošanas pasākumus, dalīsies ar savu skatījumu, kas ir tie dati, kuru analīze palīdz uzņēmumam izprast mācību vajadzības, novērtēt efektivitāti un darbinieku progresu, un kas ir tie mehānismi, kas nodrošina rezultātu atbilstību gaidām un palīdz veikt nepieciešamos uzlabojumus atbilstoši organizācijas vajadzībām un efektīvai virzībai uz uzņēmuma mērķu sasniegšanu.

Reģistrācija: https://ej.uz/NEP_konference_2024_06_06

Reģistrēties aicinām līdz 5. jūnijam plkst. 17.00. Reģistrētajiem dalībniekiem pirms konferences tiks nosūtīta piekļuves saite e-pastā. Detalizēta konferences programma sekos tuvāk tās norises laikam.

Konference tiek rīkota, pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstam.

Nozaru ekspertu padomju darbības mērķis ir sekmēt nozaru profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām, tās efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu, veicinot valsts un pašvaldību, profesionālās izglītības iestāžu, nozares darba devēju un to apvienību, arodbiedrību un to apvienību un speciālistu sadarbību cilvēkresursu attīstības jautājumos.

 

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Mērķa grupa:
Uzņēmēji
Dažādās nozarēs strādājošie
IKT speciālisti un profesionāļi
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Augsts
Eksperta
Vidējs
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Latviešu
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Pasākuma veids:
Virtuālais tiešraides
Laika zona:
Europe/Riga
Sākuma datums:
06/06/2024 10:00:00
Beigu datums:
06/06/2024 12:00:00