Pasākums

0

Digitālā asambleja 2022

2022. gadā Digitālo asambleju kopīgi organizē Eiropas Komisija un Eiropas Savienības Padomes prezidējošā valsts Francija. Asambleja notiks 21. un 22. jūnijā Tulūzā, daļēji to varēs vērot arī tiešsaistē.

0

Atbalsts darba devējiem prasmju attīstīšanas veicināšanā Latvijā

Labās prakses vebināra mērķis ir nodrošināt Latvijas amatpersonām un ieinteresētajām
pusēm iespēju mācīties no citu ES dalībvalstu labās prakses, tostarp no Īrijas, Zviedrijas un Igaunijas pārstāvju
prezentācijām, kā arī apsvērt Latvijas kontekstam piemērotus politikas pasākumu risinājumus.