Pasākums

0

Atbalsts darba devējiem prasmju attīstīšanas veicināšanā Latvijā

Labās prakses vebināra mērķis ir nodrošināt Latvijas amatpersonām un ieinteresētajām
pusēm iespēju mācīties no citu ES dalībvalstu labās prakses, tostarp no Īrijas, Zviedrijas un Igaunijas pārstāvju
prezentācijām, kā arī apsvērt Latvijas kontekstam piemērotus politikas pasākumu risinājumus.

0

Kā es mainīju savu dzīvi un nonācu pie IT?

14. aprīlī no plkst. 18:80 līdz 20:00 notiks neformāls pieredzes stāstu vakars “Kā es mainīju savu dzīvi un nonācu pie IT?”, ko organizē Ventspils Digitālais centrs.