RL:ES konference: Digitālo prasmju pilnveide Eiropas bibliotēkās

RL:ES konference: Digitālo prasmju pilnveide Eiropas bibliotēkās

  • 21. marts, 2024. gads
  • 0 comments

2024. gada 10. aprīlī notiks RL:EU konference: Digitālo prasmju pilnveide Eiropas bibliotēkās, kurā pulcēsies bibliotēku speciālisti no visas Eiropas, lai uzzinātu par digitālo prasmju ietvariem, projektiem un dažādiem pieejamajiem resursiem.

Konference tiek organizēta “Erasmus+” projekta RL:EU ietvaros, ko īsteno Public Libraries 2030 sadarbībā ar EBLIDA un PiNA. Projekta mērķis ir palīdzēt Eiropas publiskajām bibliotēkām uzzināt par ES iniciatīvām un piesaistīt resursus, lai atbalstītu pieaugušo izglītības programmu un stratēģiju izstrādi un īstenošanu.

Konferences programma

  • 12.30–12.45: RL:EU projekta ieviešana
  • 12.45–13.05: ES ietvari un rīki digitālo kompetenču veicināšanai un novērtēšanai
  • 13.05–13.30: ES izglītības programmas digitālās prasmju pilnveidei
  • 13.30–14.30: Pusdienas un tīklošanās
  • 14.30–15.30: ES Bibliotēku projektu labās praksis piemēri
  • 15.30–16.00: Kopsavilkums un gūtā pieredze
  • 16:00: Tīklošanās un sadarbību veidošana

Dalībai konferencē reģistrēties šeit. 

Konference notiks tajā pašā nedēļā, kad EBLIDA ikgadējā konference, kurā galvenā uzmanība tiks pievērsta bibliotēku speciālistu profesionālajām vajadzībām izaugsmei un attīstībai.

Sākuma datums:
10/04/2024 12:30:00
Beigu datums:
10/04/2024 17:00:00
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes visiem
Mērķa grupa:
Dažādās nozarēs strādājošie
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Angļu
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Pasākuma veids:
Jauktā tipa
Laika zona:
Europe/Riga