Starptautiskā konference “Prasmju planēta. Jauns skatījums uz tīklošanās potenciālu”

Starptautiskā konference “Prasmju planēta. Jauns skatījums uz tīklošanās potenciālu”

  • 4. septembris, 2023. gads
  • 0 comments

Šī gada 26. un 27. septembrī notiks starptautiskā konference Eiropas Prasmju gada ietvaros “Prasmju planēta. Jauns skatījums uz tīklošanās potenciālu” (The Planet of skills. Renewed Perspective on Networking Potential). Konferenci organizē Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Skillman International, Eiropas Izglītības fondu (European Training Foundation) un Europea Latvia. Konference plānota kā Latvijas izglītības politikas veidotāju un profesionāļu ieguldījums valsts profesionālās izglītības kvalitātes un konkurētspējas veicināšanai globālo pārmaiņu kontekstā.

Konferences mērķis ir  popularizētu Latvijas profesionālās izglītības sasniegumus un Latviju kā valsti ar lielu izglītības eksporta potenciālu un bagātu vēsturi un kultūru, sniedzot ieguldījumu arī Latvijas profesionālās izglītības internacionalizācijā, tai skaitā veicinot nozaru Izcilības un inovāciju centru attīstību un ilgtspējīgas pieejas, kā to paredz Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. – 2027. gadam un Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam redzējums un uzdevumi.

Vienlaikus konference paplašinās Latvijas profesionālās izglītības darbinieku redzējumu par starptautiskām mācību un nodarbinātības tendencēm,  kā arī ļaus veidot jaunus sadarbības tīklus profesionālās izglītības kvalitātes pilnveidei. Sākotnējā informācija par konferenci un tās indikatīvā programma atrodama konferences mājas lapā (pieejama angļu valodā).

Dalība konferencē ir bezmaksas, taču klātienes dalības vietu skaits ir ierobežots, jo plānots salīdzinoši liels ārvalstu dalībnieku un viesu skaits. Lai nodrošinātu iespēju piedalīties, reģistrējieties savlaicīgi. Konferences dalībnieku transportu uz pasākuma norises vietu un atceļu nodrošina organizatori.

Dalībai konferencē līdz 2023. gada 7. septembrim reģistrēties konferences dalībnieku portālā.

Reģistrējoties jāizveido lietotāja profils un jāizvēlas viens no dalības viediem, t.i. vai dalība klātienē (onsite- no voucher) vai dalība attālināti (online).

Svarīgi! Lai izveidotu savu lietotāja profilu un saņemtu konferences dalībnieku portāla automātiski ģenerētu apstiprinājumu, pēc veidlapas obligāto lauku aizpildīšanas, būs jāatbild uz “drošības jautājumu”, kas domāts, lai pārliecinātos, ka profilu neveido robots. Minētais “drošības jautājums” var tikt uzdots arī vairāk nekā vienu reizi un līdz ar to, lai pabeigtu lietotāja profila izveidošanu, ir jāatbild uz visiem dalībnieku portāla ģenerētajiem “drošības jautājumiem” līdz parādās iespēja apstiprināt lietotāja profila izveidošanu.

Pēc reģistrēšanās Jūs saņemsiet  e-pastu par to, ka Jūsu dalība ir apstiprināta. Pēc minētā e-pasta saņemšanas varēsiet piekļūt konferences mājas lapā pieejamajai detalizētākai informācijai konferences dalībniekiem.

Jautājumu gadījumā sazināties ar Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecāko eksperti Ilzi Buliginu (ilze.buligina@izm.gov.lv) vai vecāko eksperti Daci Puriņu (dace.puriņa@izm.gov.lv).

Sākuma datums:
26/09/2023 09:00:00
Beigu datums:
27/09/2023 17:30:00
Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Digitālās prasmes izglītībā.
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes visiem
Mērķa grupa:
Skolotāji; pasniedzēji
IKT speciālisti un profesionāļi
Pašvaldību un valsts iestāžu darbinieki
Dažādās nozarēs strādājošie
Politikas veidotāji
Sabiedrība kopumā
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Angļu
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva
Pasākuma veids:
Jauktā tipa
Laika zona:
Europe/Riga