Stāvoklis Eiropas Savienībā 2022. gadā

State of the Union

Stāvoklis Eiropas Savienībā 2022. gadā

  • 4. septembris, 2022. gads
  • 0 comments

Šī gada 14. septembrī Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena (Ursula von der Leyen) Eiropas Parlamentā uzstāsies ar ikgadējo runu par stāvokli Eiropas Savienībā 2022. gadā. Šogad tā būs jau trešā uzruna, kurā tiek izvērtēts iepriekšējā gadā sasniegtais un izvirzītas prioritātes nākamajam gadam. Pēc runas seko plenārsēdes diskusija. Tādējādi tiek uzsākts dialogs ar Eiropas Parlamentu un Padomi, kas norisinās, lai sagatavotu Komisijas darba programmu nākamajam gadam.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena: “Šis ir izšķirīgs brīdis mūsu Savienībai. Mūsu drošību un iedzīvotāju aizsardzību nevaram uzskatīt par pašsaprotamu. Mums par to jāiestājas. Mums tajā ir jāiegulda. Tā ir mūsu kopīga atbildība”.

Uzrunas laikā priekšsēdētāja, visticamāk, dalīsies ar galvenajiem sasniegumiem, kā arī ar krīzēm, kurām ES ir saskārusies pagājušā gadā, t.i. koronavīrusa pandēmija un karš Ukrainā.

Urzulas fon der Leienas Komisijas pamatiniciatīvas:

  • 2019. gada decembrī Urzulas fon der Leienas vadītā Komisija uzņēma jaunu un vērienīgu kursu virzībai uz zaļāku, digitālāku un taisnīgāku Eiropas Savienību. Komisija šo kursu ir saglabājusi un panākusi progresu attiecībā uz visiem sešiem pamatmērķiem, kas aprakstīti dokumentā “Politikas pamatnostādnes nākamajai Europas Komisijai (2019–2024)”.
  • Lai nodrošinātu Eiropas energoapgādes drošību, Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar plānu “REPowerEU”. Veicot apjomīgas investīcijas atjaunojamos energoresursos, tiks vēl vairāk paātrināta zaļā pārkārtošanās.
  • Komisija ir ierosinājusi vērienīgus pasākumus, kuru mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, investēt zaļajās tehnoloģijās un aizsargāt vidi.
  • Lai sekmētu Eiropas digitālās desmitgades mērķu sasniegšanu, Komisija palīdz izstrādāt noteikumus, kas veidos digitālo laikmetu Eiropā un citur pasaulē, balstoties uz drošām un uzticamām tehnoloģijām.
  • Komisija ir koordinējusi ES reakciju uz Covid-19 pandēmiju, saglabājot iespēju brīvi pārvietoties un garantējot labāku sagatavotību turpmākām pandēmijām.
  • Eiropas atveseļošanas plāns “NextGenerationEU” ir nodrošinājis piekļuvi līdz šim apjomīgākajām investīcijām ES tautsaimniecību modernizācijai pēc pandēmijas un palīdzējis ģimenēm, uzņēmumiem un investoriem atgūt ticību nākotnei.

Iepriekšējās runas par stāvokli Savienībā ir atrodamas šeit.

#SOTEU

Informācija tiešsaistē:
Sākuma datums:
14/09/2022 10:00:00
Beigu datums:
14/09/2022 11:00:00
Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Pasākuma veids:
Virtuālais tiešraides
Laika zona:
Europe/Riga
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes visiem
Valoda:
Angļu
Mērķa grupa:
Dažādās nozarēs strādājošie
Sabiedrība kopumā
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Organizācija: