Tiešsaistes un klātienes seminārs EIT INNOVEIT Tallinn

Seminārs EIT INNOVEIT Tallinn

Tiešsaistes un klātienes seminārs EIT INNOVEIT Tallinn

  • 5. augusts, 2022. gads
  • 0 comments

21. septembrī Igaunijas galvaspilsētā Tallinā notiks seminārs EIT INNOVEIT Tallinn, kura norisei varēs sekot līdzi arī tiešsaistē. Pasākuma laikā tā dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar lielāko Eiropas inovāciju ekosistēmu un tās unikālo modeli izglītības dimensijas integrēšanai inovācijās. Turklāt būs iespēja uzzināt, kā Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) atbalsta uzņēmējdarbības, pētniecības un izglītības integrāciju, lai izstrādātu inovatīvus risinājumus problēmām, ar kurām sabiedrība saskaras visā Eiropā.

EIT veido dinamiskas starptautiskas partnerības, sauktas par zināšanu un inovāciju kopienām (ZIK). Šajās partnerībās cieši sadarbojas vadoši uzņēmumi, augstskolas un pētniecības centri un rod iedarbīgākus un
inovatīvākus risinājumus Eiropai. Šīs kopienas:

  • izstrādā inovatīvus produktus un pakalpojumus;
  • dibina jaunus uzņēmumus;
  • sagatavo jauno uzņēmēju paaudzi.

Digitāla un zaļa Eiropa ir Eiropas Savienības un tās dalībvalstu galvenās prioritātes. Digitālās tehnoloģijas ir kļuvusi par neatņemamu cilvēka ikdienas dzīves un sabiedriskās līdzdalības daļu. Sekmīgai digitālās pārveides īstenošanai Eiropā būtiski ir nodrošināt mērķtiecīgas aktivitātes, lai veicinātu digitālo uzņēmējdarbību un digitālo prasmju attīstību.

EIT Digital kopš 2010. gada ir Eiropas vadošā digitālās inovācijas un uzņēmējdarbības izglītības organizācija, kas iegulda stratēģiskās specializācijas jomās, lai paātrinātu uz pētniecību balstītu digitālo tehnoloģiju ieviešanu tirgū un virzītu Eiropas digitālo pārveidi. Tās galvenā mītne atrodas Briselē, bet centri Berlīnē, Eindhovenā, Londonā, Helsinkos, Parīzē, Stokholmā, Trento, Budapeštā un Madridē.

Vairāk par semināra EIT INNOVEIT Tallinn programmu un to, kā reģistrēties uzziniet šeit.

#eitdigital

Informācija tiešsaistē:
Sākuma datums:
21/09/2022 09:00:00
Beigu datums:
21/09/2022 14:00:00
Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās prasmes visiem
Mērķa grupa:
IKT speciālisti un profesionāļi
Uzņēmēji
Dažādās nozarēs strādājošie
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Igaunija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Angļu
Igauņu
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva
Pasākuma veids:
Jauktā tipa
Laika zona:
Europe/Riga