Finansējuma iespējas

0
Finansējums

IKT nozares uzņēmumiem iespēja saņemt finansiālu atbalstu darbinieku apmācībām

IKT nozares uzņēmumiem ir iespēja saņemt finansiālu atbalstu, lai ar apmācību palīdzību paaugstinātu nodarbināto IKT profesionāļu kvalifikāciju, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un produktivitātes paaugstināšanu, tādējādi veicinot inovatīvo uzņēmumu skaita palielināšanos, IKT nozares eksporta īpatsvara pieaugumu un IKT nozares izaugsmi.

  • 5. oktobris, 2022. gads
0
Finansējums

DIGITAL Europe programma

29. septembrī sākas pieteikumu pieņemšana DIGITAL Europe programmas ietvaros pieejamajam finansējumam universitātēm, pētniecības centriem un uzņēmumiem bakalaura un maģistra studiju programmu attīstīšanai.

  • 28. septembris, 2022. gads
0
Finansējums

Erasmus+ prakses mobilitāte

Iespēja studējošajiem veikt praksi ārvalstu uzņēmumos vai iestādēs kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstī.

  • 10. septembris, 2022. gads
0
Finansējums

VIAA apmācības pieaugušajiem

Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

  • 8. septembris, 2022. gads
0
Finansējums

Eiropas apmaiņas programma uzņēmējiem

“Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” pārrobežu apmaiņas programma dod iespēju jauniem vai topošiem uzņēmējiem mācīties no pieredzējušiem uzņēmējiem.

  • 7. septembris, 2022. gads