DIGITAL Europe programma

DIGITAL Europe programma

  • 28. septembris, 2022. gads
  • 0 comments
Finansējums

DIGITAL Europe programmas ietvaros pieejams finansējums universitātēm, pētniecības centriem un uzņēmumiem, lai apvienotu spēkus digitālās jomas un starpdisciplināro bakalaura un maģistra studiju programmu attīstīšanai. 

Programma “Digitālā Eiropa”, kas izveidota ar Regulu (ES) 2021/694, ir ES finansējuma programma digitālajām tehnoloģijām ar plānoto kopējo budžetu 7,5 miljardu EUR apmērā laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam un nodrošinās stratēģisku finansējumu projektu atbalstam piecās jomās: superdatošana, MI, kiberdrošība, padziļinātas digitālās prasmes un digitālo tehnoloģiju plašas izmantošanas nodrošināšana visā ekonomikā un sabiedrībā, tostarp izmantojot digitālās inovācijas centrus. Fondu papildinās citas ES programmas, piemēram, “Apvārsnis Eiropa”, Eiropas digitālās infrastruktūras savienošanas instruments, Atveseļošanas un noturības mehānisms un struktūrfondi. Saistībā ar ekonomikas atveseļošanu no Covid-19 pandēmijas dalībvalstīm vismaz 20 % no atveseļošanas līdzekļiem ir jāpiešķir projektiem, kas digitalizē to ekonomiku un sabiedrību (Regula (ES) 2021/694).

Kā norādīts Cedefop otrajā Eiropas prasmju un darba vietu pētījumā, visās Eiropas dalībvalstīs pašlaik trūkst IKT speciālistu. Turklāt, jaunieši meklē profesionālās pilnveides programmas un kursus, kas sagatavotu viņus atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām.

Šī programma veicinās sadarbību starp akadēmisko sektoru un uzņēmumiem, tiks paplašināts līdz šim pieejamā tehniskā aprīkojuma klāsts un modernizēti esošie risinājumi. Tas palīdzēs piesaistīt un sniegt mūsdienīgu atbalstu studentiem no visas pasaules, kuri izvēlēsies apgūt profesionālās pilnveides programmas un kursus digitālajā jomā.

Pieteikumu saņemšana sākas 2022. gada 29. septembrī un beigsies 2023. gada janvārī.

Vairāk informācijas par DIGITAL Europe programmu pieejama ŠEIT.


DIGITAL Europe programmas informatīvā diena

Informatīvā diena plānota oktobrī un tās dalībnieki tiks iepazīstināti ar DIGITAL Europe programmas uzsaukumu. Potenciālajiem pieteikumu iesniedzējiem būs iespēja iepazīstināt ar savām organizācijām.

Reģistrācija sāksies jau pavisam drīz. Lai saņemtu jaunāko informāciju, piesakieties ŠEIT.

#HaDEA #DigitalEUProgramme

Informācija tiešsaistē:
Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Mērķa grupa:
IKT speciālisti un profesionāļi
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Finansējuma veids:
Finanšu instruments
Finansējuma saņēmējs:
Universitātes, pētniecības centri, uzņēmumi
Labuma guvēji:

Bakalaura un maģistra studiju programma studenti.

Finansējuma noteikumi:

Informācija par to, kā saņemt finansējumu, pieejama ŠEIT.