Eiropas apmaiņas programma uzņēmējiem

Eiropas apmaiņas programma uzņēmējiem

 • 7. septembris, 2022. gads
 • 0 comments
Finansējums

“Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” ir pārrobežu apmaiņas programma, kas dod iespēju jaunajiem uzņēmējiem un tiem, kas gatavojas uzsākt uzņēmējdarbību, mācīties no pieredzējušiem uzņēmējiem, kuri vada mazos uzņēmumus visās valstīs, kas piedalās programmā.

Jaunie uzņēmēji ir ieguvēji no apmācības darbavietā— mazā vai vidējā uzņēmumā jebkurā valstī, kas piedalās programmā. Tā ļaus ar mazākiem sarežģījumiem sekmīgi uzsākt uzņēmējdarbību vai stiprinās jauno uzņēmumu. Iespējams gūt labumu arī no piekļuves jauniem tirgiem, starptautiskajai sadarbībai un potenciālām sadarbības iespējām ar uzņēmējdarbības partneriem ārvalstīs.

Uzņemošā uzņēmēja ieguvums var būt jaunas idejas, ko uzņēmumā ienes motivēts jaunais uzņēmējs. Viņam var būt īpašas prasmes vai zināšanas tādā jomā, kuru jūs nepārzināt, kas var papildināt jūsu pieredzi.

Lai piedalītos programmā “Erasmus jaunajiem uzņēmējiem”, jāveic turpmāk norādītās galvenās darbības.

 1. Pieteikuma dokumentu sagatavošana (CV, motivācijas vēstule, jaunajiem uzņēmējiem arī uzņēmējdarbības plāns.
 2. Reģistrēšanās, izmantojot tiešsaistes veidlapu, un CV un uzņēmējdarbības plāna iesniegšana (šī prasība attiecas tikai uz jaunajiem uzņēmējiem).
 3. Attiecību ar jauno vai pieredzējušo uzņēmēju ārvalstī veidošana (divas izvēles iespējas):
  a) jūs iesakāt vietējam kontaktpunktam jauno vai pieredzējušo uzņēmēju, ar ko jau nodibinājāt sakarus;
  b) jūs meklējat jauno vai pieredzējušo uzņēmēju tiešsaistes katalogā, izmantojot sava vietējā kontaktpunkta sniegto palīdzību.
 4. Vienošanās ar savu jauno vai pieredzējušo uzņēmēju par darba un mācību projektu (t.i., par apmaiņas projekta īstenošanas datumiem, mērķiem un darbības plānu) un sīkas informācijas iesniegšana savam vietējam kontaktpunktam.
 5. Dokumenta “Kvalitātes saistības” parakstīšana: “Kvalitātes saistības” (saite) ir jāparaksta (izmantojot ciparparakstu) visiem projektā iesaistītajiem partneriem. Jaunajam uzņēmējam ar vietējo kontaktpunktu arī jānoslēdz vienošanās par finansējumu.
 6. Uzturēšanās sākums ārvalstī. Apmaiņas projekts var ilgt no 1līdz 6mēnešiem ar iespēju sadalīt uzturēšanās laiku nedēļu garos periodos (ievērojot nosacījumu, ka projekta īstenošanas laiks nepārsniedz 12mēnešus).
 7. Finansiālā palīdzība jaunajam uzņēmējam tiks nodrošināta vairāku maksājumu veidā saskaņā ar vienošanos, kas noslēgta ar vietējo kontaktpunktu.

Programmu “Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” finansē Eiropas Komisija, un tā darbojās visās valstīs, kas piedalās programmā un tās darbībā palīdz vietējie kontaktpunkti.  Šo organizāciju atlasi veic Eiropas Komisija, un tās sniegs palīdzību visā apmaiņas projekta laikā— palīdzēs noformēt pieteikumu, nodibināt sekmīgas attiecības ar piemērotu uzņēmēju, kā arī sniegs atbildes uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Jums ir jāizvēlas kontaktpunkts, kas aktīvi darbojas jūsu reģionā vai mītnes valstī.

Jūsu vietējais kontaktpunkts izvērtēs jūsu pieteikuma procesu. Pēc pieteikuma pieņemšanas jūs varēsiet meklēt uzņēmēju. Arī uzņemošā uzņēmēja vietējais kontaktpunkts piedāvā palīdzību jaunajam uzņēmējam viņa uzturēšanās laikā. Eiropas līmenī to darbību koordinē programmas atbalsta birojs.

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Mērķa grupa:
Dažādās nozarēs strādājošie
Sabiedrība kopumā
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Finansējuma veids:
Dotācija
Finansējuma saņēmējs:
Starpniekorganizācijas ir organizētas Eiropas partnerībās, apvienojot vairākus partnerus no dažādām iesaistītajām valstīm.
Labuma guvēji:

Pieredzes apmaiņa notiek, jaunajiem uzņēmējiem uzturoties pie pieredzējušiem uzņēmējiem, kas palīdz apgūt maza uzņēmuma vadīšanā nepieciešamās prasmes. Uzņemošā puse iegūst jaunas perspektīvas savam uzņēmumam un iespējas sadarboties ar ārzemju partneriem vai uzzināt par jauniem tirgiem.

Finansējuma noteikumi:

Uz finansiālā atbalsta summu un ar to saistīto informāciju attiecas finanšu nolīgums, kas noslēgts starp jaunajiem uzņēmējiem un starpniekorganizācijām, un tā pamatā ir vienreizējs ikmēneša maksājums apmaiņas valstij par faktisko periodu, kas pavadīts ārvalstīs kopā ar uzņēmēju.