Eiropas apmaiņas programma uzņēmējiem

Eiropas apmaiņas programma uzņēmējiem

  • 7. septembris, 2022. gads
  • 0 comments
Finansējums

“Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” ir pārrobežu apmaiņas programma, kas dod iespēju jaunajiem uzņēmējiem un tiem, kas gatavojas uzsākt uzņēmējdarbību, mācīties no pieredzējušiem uzņēmējiem, kuri vada mazos uzņēmumus visās valstīs, kas piedalās programmā.

Pieredzes apmaiņa notiek, jaunajiem uzņēmējiem uzturoties pie pieredzējušiem uzņēmējiem, kas palīdz apgūt maza uzņēmuma vadīšanā nepieciešamās prasmes. Uzņemošā puse iegūst jaunas perspektīvas savam uzņēmumam un iespējas sadarboties ar ārzemju partneriem vai uzzināt par jauniem tirgiem.

Programmu “Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” finansē Eiropas Komisija, un tā darbojās visās valstīs, kas piedalās programmā un tās darbībā palīdz vietējie kontaktpunkti. To kompetencē ir uzņēmējdarbības atbalsts (piemēram, tirdzniecības kameras, jaunu uzņēmumu dibināšanas centri, inkubatori utt.). Eiropas līmenī to darbību koordinē programmas atbalsta birojs.

Lai iegūtu plašāku informāciju par dalības nosacījumiem, lūdzu, izlasiet programmas rokasgrāmatu.

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Mērķa grupa:
Dažādās nozarēs strādājošie
Sabiedrība kopumā
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Finansējuma veids:
Dotācija
Finansējuma saņēmējs:
Starpniekorganizācijas ir organizētas Eiropas partnerībās, apvienojot vairākus partnerus no dažādām iesaistītajām valstīm.
Labuma guvēji:

Jaunie uzņēmēji ir ieguvēji no apmācības darbavietā— mazā vai vidējā uzņēmumā jebkurā valstī, kas piedalās programmā. Tā ļaus ar mazākiem sarežģījumiem sekmīgi uzsākt uzņēmējdarbību vai stiprinās jauno uzņēmumu. Iespējams gūt labumu arī no piekļuves jauniem tirgiem, starptautiskajai sadarbībai un potenciālām sadarbības iespējām ar uzņēmējdarbības partneriem ārvalstīs.

Uzņemošā uzņēmēja ieguvums var būt jaunas idejas, ko uzņēmumā ienes motivēts jaunais uzņēmējs. Viņam var būt īpašas prasmes vai zināšanas tādā jomā, kuru jūs nepārzināt, kas var papildināt jūsu pieredzi. 

Tā patiesi ir abpusēji izdevīga sadarbība, ar kuras palīdzību abas puses var atklāt arī jaunus Eiropas tirgus, atrast jaunus uzņēmējdarbības partnerus un uzzināt par atšķirīgiem uzņēmējdarbības modeļiem.

Finansējuma noteikumi:

Uz finansiālā atbalsta summu un ar to saistīto informāciju attiecas finanšu nolīgums, kas noslēgts starp jaunajiem uzņēmējiem un starpniekorganizācijām, un tā pamatā ir vienreizējs ikmēneša maksājums apmaiņas valstij par faktisko periodu, kas pavadīts ārvalstīs kopā ar uzņēmēju.