Erasmus+ prakses mobilitāte

Erasmus+ prakses mobilitāte

 • 10. septembris, 2022. gads
 • 0 comments
Finansējums

Erasmus+ prakses mobilitāte dod iespēju studējošajiem veikt praksi ārvalstu uzņēmumos vai iestādēs kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstī. Erasmus+ prakses mobilitāti var veikt ārvalstu uzņēmumos, mācību vai pētniecības centros un citās organizācijās, izņemot ES iestādes, struktūras un aģentūras. “Erasmus+” praksi apvienot ar studiju periodu ārzemēs.

Erasmus+ prakses mobilitātes mērķi ir:

 • palīdzēt studējošajiem piemēroties Eiropas Savienības darba tirgus prasībām;
 • sniegt iespēju attīstīt studējošo prasmes, tajā skaitā digitālās un valodas prasmes;
 • uzlabot sapratni par ekonomisko un sociālo kultūru attiecīgajā valstī kontekstā ar darba pieredzes iegūšanu;
 • veicināt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu topošo profesionāļu attīstību.

Minimālais apmaiņas prakses perioda termiņš ir 2 mēneši, maksimālais – 12 mēneši. Viena studiju līmeņa ietvaros, students var doties kopsummā līdz 12 mēnešu ilgā Erasmus+ studiju un/vai prakses mobilitātē. Un ne ilgāk kā vienu gadu pēc studenta absolvēšanas. Summas var atšķirties atkarībā no dzīves līmeņa savā un mērķa valstī, uz stipendiju pretendējošo studentu skaita, attāluma starp abām valstīm un tā, vai studējošais saņem vēl citu stipendiju.

Studējošā uzdevumi, lai kandidētu dalībai Erasmus+ praksis mobilitātē:

 • atrast uzņemošo uzņēmumu/organizāciju, kurā notiks prakse;
 • sagatavot vajadzīgos dokumentus;
 • pieteikties ar universitātes starptautisko sakaru nodaļas vai “Erasmus+” biroja starpniecību.

Visbiežāk prasītie pieteikuma dokumenti ir sekojoši:

 • CV;
 • motivācijas vēstule;
 • sertifikāts par svešvalodu zināšanu līmeni;
 • Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK).

ErasmusIntern.org ir tīmekļa platforma, kurā uzņēmumi un organizācijas var piedāvāt vakances personām, kas meklē starptautiskas prakses iespējas.

“Erasmus+” valodas atbalsts tiešsaistē palīdzēs apgūt darbavietā lietoto valodu.

#Erasmuspluss

Informācija tiešsaistē:
Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes izglītībā.
Mērķa grupa:
Studenti
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva
Finansējuma veids:
Dotācija
Finansējuma saņēmējs:
Nosūtošā augstākās izglītības iestāde
Labuma guvēji:

“Erasmus+” mobilitātes iespēju var izmantot katrā studiju līmenī (bakalaura, maģistra, doktora vai ekvivalentu studiju līmenī).

Finansējuma noteikumi:

Informācija par “Erasmus+” stipendiju apmēru ir pieejama programmas vadlīnijās.