“Erasmus+” vispārējais uzaicinājums saistībā ar digitālo izglītību

“Erasmus+” vispārējais uzaicinājums saistībā ar digitālo izglītību

 • 23. aprīlis, 2024. gads
 • 0 comments
Finansējums

Programma “Erasmus+” 2021.–2027. gadam, kuras budžets ir aptuveni 26 miljardi eiro, piedāvā vairāk mobilitātes un sadarbības iespēju nekā jebkad agrāk. 24. novembrī Eiropas Komisija izsludināja pirmos uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus par programmu “Erasmus+” 2022. gadam. Uzaicinājumu mērķis ir nodrošināt pielāgotu finansējumu vairākām ar izglītību saistītām darbībām un projektiem, kas kalpos par katalizatoru Eiropas iedzīvotāju digitālo prasmju uzlabošanai.

“Erasmus+” 2022. gada uzaicinājumi digitālās izglītības jomā

Uzaicinājumi, kas sniedz iespējas digitālajā izglītībā, ir šādi:

 • Stažēšanās digitālo iespēju jomā (DOT) saskaņā ar 1. pamatdarbību. Šā uzaicinājuma mērķis ir nodrošināt informētību par pieaugošajām digitālo prasmju vajadzībām visās studiju jomās un atbalstīt studentus/jaunākos absolventus, kā arī skolu, PIA, AI un pieaugušo izglītības iestāžu darbiniekus viņu nākotnei nepieciešamo digitālo prasmju apgūšanā. Tas ietver tādas uz nākotni vērstas Programma “Erasmus+” 2021.–2027. gadam, kuras budžets ir aptuveni 26 miljardi eiro, piedāvā vairāk mobilitātes un sadarbības iespēju nekā jebkad agrāk. 24. novembrī Eiropas Komisija izsludināja pirmos uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus par programmu “Erasmus+” 2022. gadam. kā programmēšana, kiberdrošība, datu analīze, digitālā tirgvedība, lietotņu, programmatūras un tīmekļa vietņu izstrāde, kā arī robotu un mākslīgā intelekta lietotņu apmācība.
  Pieteikšanās termiņš ir 2022. gada 23. februāris.
 • Sadarbības partnerības saskaņā ar 2. pamatdarbību, kas vērsta uz izglītības un apmācības iestāžu (tostarp pamatskolu un vidusskolu, PIA, AI un pieaugušo izglītības iestāžu) digitālās pārveides plānu izstrādi un īstenošanu.
  Pieteikšanās termiņš ir 2022. gada 23. marts.
 • Tālredzīgi projekti ar digitālo prioritāti saskaņā ar 2. pamatdarbību. Šie tālredzīgie projekti ir liela mēroga projekti, kuru mērķis ir apzināt, izstrādāt, testēt un/vai novērtēt inovatīvas (politikas) pieejas, kurām ir potenciāls integrēties, tādējādi uzlabojot izglītības un apmācības sistēmas. Mērķis ir atbalstīt starpvalstu sadarbības projektus, kas vai nu:
  o veicināt inovāciju darbības jomas, revolucionāru metožu un prakses ziņā un/vai
  o nodrošināt inovāciju pārnesi (starp valstīm, politikas nozarēm vai mērķgrupām).
  Partnerībām būtu jāsastāv no publiskām un privātām organizācijām, kas apvieno pētniekus, praktiķus un partnerus ar spēju sasniegt politikas veidotājus. Priekšlikumi par digitālo prioritāti atbalstīs kvalitatīvu un iekļaujošu digitālo izglītību saskaņā ar Digitālās izglītības rīcības plāna (2021–2027) mērķiem, un projekti īpaši pievērsīsies vismaz vienai no šādām trim jomām:
  o galvenie panākumu faktori iekļaujošai un kvalitatīvai digitālajai izglītībai un apmācībai,
  vai mākslīgais intelekts izglītībā;
  o augstas kvalitātes digitālās izglītības saturs.Pieteikšanās termiņš ir 2022. gada 15. marts.

Ja vēlaties saņemt sīkāku informāciju par to, kā pieteikties, tostarp par atbilstības kritērijiem, lūdzu, skatiet 2022. gada programmas vadlīnijas.

Lai iegūtu pilnīgu pārskatu par atklātajiem un gaidāmajiem uzaicinājumiem, lūdzu, apmeklējiet Eiropas Komisijas Finansējuma un iepirkumu portālu.

Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Mākslīgais intelekts
Lietu internets
Robotika
Programmatūra
Mobilās lietotnes izstrāde
Tīmekļa attīstība
Digitālās prasmes
Finansējuma saņēmējs:
["Eiropas Izgl\u012bt\u012bbas un kult\u016bras izpilda\u0123ent\u016bra"]
Finansējuma veids:
Dotācija
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Ārpus ES
Mācību specializācijas virziens:
Literacy and numeracy
Personal skills and development
Education not elsewhere classified
Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās prasmes visiem
Mērķa grupa:
Sabiedrība kopumā
IKT speciālisti un profesionāļi
Uzņēmēji
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva