Finansējums mākslīgā intelekta ieviešanai un izmantošanai

Finansējums mākslīgā intelekta ieviešanai un izmantošanai

 • 11. septembris, 2022. gads
 • 0 comments
Finansējums

BonsAPPs ir ES programmas “Apvārsnis 2020” finansēts projekts, kas palīdz maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) digitalizācijas procesā, ļaujot tiem viegli un par pieņemamu cenu mācīties, piekļūt mākslīgajam intelektam (MI), ieviest un izmantot to. BonsAPPs palīdz MVU un MI ekspertiem izstrādāt atkārtoti izmantojamus mākslīgā intelekta risinājumus, kas veidoti, izmantojot pielāgotas atbalsta programmas un finansējumu.

Iesaistītie MVU var būt no šādām kategorijām:

 • AI AWARE — ar mērķi uzņēmumam atrast un pieņemt MI risinājumu Edge;
 • AI READY — ar nelieliem attīstības resursiem vai bez tiem, lai paplašinātu un īstenotu MI Edge risinājumu;
 • AI COMPETENT — ar ierobežotiem resursiem un budžetu, meklējot sadarbspējīgus inovācijas kanālus jaunai koncepcijai, lai palielinātu iekšējos resursus.

BonsAPPs nodrošina:

 • Finansējumu izmaksu segšanai, lai piesaistītu ārējus MI ekspertus un HPC sniedzējus (6 mēnešu programmā).
 • Iespēju kļūt par “sertificētu MI lietotāju” Bonseyes platformā un iegūt tiesības izmantot atkārtoti un komercializēt MI risinājumus.
 • Personalizētu uzņēmējdarbības atbalstu no mākslīgā intelekta uzņēmumu mentoriem, lai izveidotu uzņēmējdarbības stratēģiju par pamatu ņemot projekta rezultātus.

Tiek sagaidīts, ka finansējuma saņēmēji:

 • uzrāda lielu izmantošanas potenciālu ar zemām izmaksām, mērogojamu MI lietotņu un perifēro risinājumu izstrādei;
 • izmanto Bonseyes AI Marketplace pakalpojumus un resursus, lai izstrādātu MI risinājumu Edge;
 • pierāda kvalitatīvu datu pieejamību;
 • pārstāv komandu, kas spēs vadīt MI Edge risinājumu izstrādes un integrācijas procesu ar ārējiem pakalpojumu sniedzējiem (AI talanti un HPC);
 • pierāda, ka to var piemērot citās nozarēs/potenciālos tiešo lietotāju procesos.

#SME #AI #BonsAPPs #Horizon2020

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Mērķa grupa:
Uzņēmēji
IKT speciālisti un profesionāļi
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Mākslīgais intelekts
Digitālo prasmju līmenis:
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva
Finansējuma veids:
Dotācija
Finansējuma saņēmējs:
Mazie un vidējie uzņēmumi
Labuma guvēji:

Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) digitalizācijas procesā.

Finansējuma noteikumi:

BonsAPPs nodrošina finansējumu līdz 74 000 EUR mākslīgā intelekta risinājuma izstrādei.