Lielie dati nākamās paaudzes enerģijai (BD4NRG)

Lielie dati nākamās paaudzes enerģijai (BD4NRG)

  • 8. novembris, 2022. gads
  • 0 comments
Finansējums

Latvijas vides investīciju fonds (LVIF) projekta “Lielie dati nākamās paaudzes enerģijai (BD4NRG)” ietvaros izsludina uzsaukumu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī jaunuzņēmumiem finansiāla atbalsta saņemšanai līdz 60 000 EUR, izstrādājot jaunus pakalpojumus un prototipus lielo datu pārvaldības un analītisko servisu jomā enerģētikā.

Uzsaukuma mērķis:

Uzsaukums paredzēts, lai izstrādātu jaunus risinājumus lielo datu pārvaldības un analītiskajām lietojumprogrammām enerģētikas nozarē (inovatīvi risinājumi un prototipi saskaņā ar BD4NRG trim galvenajiem pīlāriem elektroenerģijas tīklu ekspluatācija, dalītie energoresursi un ēku energoefektivitāte).

Uzsaukuma nolūks ir konkurētspējas paaugstināšana labāku lēmumu pieņemšanai un jaunu tirgus iespēju pavēršana enerģētikas nozarē.  Tā mērķis ir atraisīt un likt lietā lielo datu ekonomisko potenciālu un dot ieinteresētajām personām enerģētikas nozarē iespēju uzlabot uzņēmējdarbības rādītājus.

Lai īstenotu savu redzējumu un risinātu jaunās problēmas lielo datu pārvaldībā, BD4NRG partneri strādā pie dalītas lielo datu analītiskās sistēmas izstrādes, pielāgošanas, izvēršanas un ieviešanas enerģētikā. BD4NRG satvars piedāvās datu apstrādi, mašīnmācību un mākslīgu intelektu, lai veidotu uz datiem balstītu enerģijas ekosistēmas rīku un atvērtas lietojumprogrammu saskarnes.

Kas var pieteikties?

BD4NRG atklātajā konkursā tiek meklēti 10 mazie un vidējie uzņēmumi un jaunuzņēmumi, kas ieviesīs jaunus pakalpojumus, integrējot un izmantojot BD4NRG platformā piedāvātos pakalpojumus un datus.

Konkursā var piedalīties mazie un vidējie uzņēmumi un jaunuzņēmumi, kas veic uzņēmējdarbību kādā no ES dalībvalstīm vai asociētajām valstīm (kā noteikts pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 7. pantā).

Pieteikums paredzēts vienam uzņēmumam. Uzņēmumam ir jābūt apstiprinātam dalībnieka identifikācijas kodam (šis kods ir paredzēts ieinteresētajām pusēm dalībai ES finansējuma programmās un iepirkumos).

Kādas ir atbalstāmās darbības jomas?

  • Elektrotīklu darbības efektivitātes un drošības uzlabošana;
  • Tīkla un dalīto aktīvu optimizācija;
  • Energoefektivitātes ieguldījumu plānošana;
  • Transversālas lietojumprogrammas

Informācija pretendentiem

Pirms pieteikuma veidlapas aizpildīšanas iesakām izlasīt uzsaukuma dokumentus, kā arī sazināties ar palīdzības dienestu vai nosūtīt jautājumu uz e-pastu: bd4nrg_opencall@cintechsolutions.eu.

Pieteikšanās līdz 2022. gada 15. decembra plkst. 18.00 pēc Latvijas laika (līdz plkst. 17.00 pēc Briseles laika) šeit

Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Darbaspēka digitālās prasmes.
Mērķa grupa:
Uzņēmēji
Dažādās nozarēs strādājošie
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Programmatūra
Digitālās prasmes
Lielie dati
Digitālo prasmju līmenis:
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Information and communication technologies not elsewhere classified
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Finansējuma veids:
Finanšu instruments
Finansējuma saņēmējs:
10 mazie un vidējie uzņēmumi un jaunuzņēmumi, kas ieviesīs jaunus pakalpojumus, integrējot un izmantojot BD4NRG platformā piedāvātos pakalpojumus un datus.
Labuma guvēji:

Mazie un vidējie uzņēmumi un jaunuzņēmumi, kas veic uzņēmējdarbību kādā no ES dalībvalstīm vai asociētajām valstīm