LIAA projektu konkurss “Labās prakses pārņemšana”

LIAA projektu konkurss “Labās prakses pārņemšana”

 • 6. oktobris, 2022. gads
 • 0 comments
Finansējums

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir izsludinājusi otrās kārtas projektu konkursu “LABĀS PRAKSES PĀRŅEMŠANA”, pamatota augsta līmeņa apmācību projekta atbalsts, radot ietekmi uz produktivitāti, eksportspēju un augstas pievienotas vērtības produktu vai pakalpojumu radīšanu.

Pieteikšanās projektu konkursa otrās atlases kārtai ir atvērta no 26. septembra līdz 23. oktobrim.

Ja Jūsu uzņēmums vēlās izglītot savus darbiniekus par dažādām aktuālām tēmām, lūdzu, līdz 20.10.2022. (pēdējais datums), pieteikties, aizpildot anketu – PIETEIKŠANĀS ANKETA.

Mācību kursa ilgums – no 16 ak.st. līdz 160 ak.st.

Mācību programmu saraksts

Programmu apraksti mājaslapā – https://magneticpro.lv/

Projekta ietvaros tiek apmaksāts:

 • apmācības uzņēmuma speciālistiem;
 • ceļa naudu izglītojamajiem, ja mācības notiek ārzemēs;
 • konsultācijas un mentoringa pakalpojumi, kas sevī ietver projekta sagatavošanu, konsultācijas apmācību organizēšanā, nepieciešamo projekta atskaišu sagatavošanu;
 • apmācības un konsultācijas uzņēmuma darbības optimizācijā un efektivitātes paaugstināšanā, jaunu pakalpojumu radīšanā;
 • starptautisko Sertifikātu izmaksas.

Mēs piedāvājam:

 • sagatavot projekta pieteikumu līdz 23. oktobrim;
 • sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju un cenu aptaujas projekta realizācijai;
 • nepieciešamo kursu organizāciju un nodrošināšanu;
 • atskaišu sagatavošanu;
 • konsultācijas un mentoringa pakalpojumus.

Maksimālā finansējuma intensitāte:

 • Ja piemēro de minimis atbalstu (saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013):
  • 100 % – mikro, mazajam un vidējam komersantam pirmajiem trim komersanta atbalstam pieteiktajiem nodarbinātajiem;
  • 85 % – nākamajiem pieteiktajiem komersanta nodarbinātajiem;
  • 85 % – lielajam komersantam.
 • Ja maksimālais de minimis atbalsts tiek pārsniegts (atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 nosacījumiem):
  • 70 % – mikro un mazajam komersantam;
  • 60 % – vidējam komersantam;
  • 50 % – lielajam komersantam.
Informācija tiešsaistē:
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Mērķa grupa:
Uzņēmēji
Dažādās nozarēs strādājošie
IKT speciālisti un profesionāļi
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Eksperta
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Finansējuma veids:
Līdzfinansējums mācībām
Finansējuma saņēmējs:
Uzņēmumu vadītāji, darbinieki
Labuma guvēji:

Uzņēmumu vadītāji, darbinieki

Finansējuma noteikumi:

Maksimālā finansējuma intensitāte:

 • Ja piemēro de minimis atbalstu (saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013):
  • 100 % – mikro, mazajam un vidējam komersantam pirmajiem trim komersanta atbalstam pieteiktajiem nodarbinātajiem;
  • 85 % – nākamajiem pieteiktajiem komersanta nodarbinātajiem;
  • 85 % – lielajam komersantam.
 • Ja maksimālais de minimis atbalsts tiek pārsniegts (atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 nosacījumiem):
  • 70 % – mikro un mazajam komersantam;
  • 60 % – vidējam komersantam;
  • 50 % – lielajam komersantam.