Mākslīgais intelekts nākamās paaudzes enerģētikai (I-NERGY)

Mākslīgais intelekts nākamās paaudzes enerģētikai (I-NERGY)

 • 25. oktobris, 2022. gads
 • 0 comments
Finansējums

Rīgas enerģētikas aģentūra (REA) projekta “Mākslīgais intelekts nākamās paaudzes enerģētikai (I-NERGY)” ietvaros ir izsludinājusi otro uzsaukumu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī jaunuzņēmumiem finansiāla atbalsta saņemšanai līdz 100 000 EUR jaunu pakalpojumu izstrādei enerģētikas nozarē un dalībai 9 mēnešus garā mentoringa programmā idejas attīstīšanai.

Uzsaukuma mērķis

Uzsaukums paredzēts, lai izstrādātu jaunus pakalpojumus enerģētikas nozarē, balstoties uz jau esošo tehnoloģiju izmantošanu.

Kas nepieciešams?

Uzņēmuma paša resursi (moduļi, modeļi un komponentes), resursi, kas pieejami AL4EU platformā, kā arī materiāli, kas atrodas I-NERGY projekta mājas lapā. Vadlīnijas pretendentiem skat. šeit.

Kas var pieteikties?

Konsorciji, kuros ietilpst vismaz divas organizācijas (juridiskas personas), kas reģistrētas Eiropas Savienības dalībvalstīs un tās aizjūras zemēs un teritorijās (AZT) vai H2020 asociētajās valstīs vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē:

 1. Pakalpojumu sniedzēji/izstrādātāji ar mazā un vidējā uzņēmuma statusu, tai skaitā, jaunuzņēmumi;
  2. Infrastruktūras nodrošinātāji/datu īpašnieki (jebkādā juridiskā formā)

Sadarbības partneru atrašanai iespējams izmantot I-NERGY platformu un arī apmeklēt speciāli organizētos pasākumus.

Kādas ir atbalstāmās darbības jomas?
 1.  Mākslīgā intelekta lietojumprogrammas enerģētikā
 2.  Datu pārvaldība un datu valorizācija enerģētikas pakalpojumu jomā
 3.  Analītiskās lietojumprogrammas enerģētikā
 4. Monitorings, enerģijas patēriņa optimizācija
 5. Uzturēšana, apkopes prognozēšana
 6.  Pieprasījuma prognozes
Kāds ir pieejamais atbalsts?

Finansiālais atbalsts līdz 100 000 EUR tiek izsniegts divos maksājumos. Pirmais maksājums (līdz 20 000 EUR) tiek piešķirts individuālā mentoringa plāna un idejas koncepta izstrādei, savukārt otrais maksājums (līdz 80 000 EUR) – prototipa attīstīšanai un izstrādei.

Informācija pretendentiem

Pirms pieteikuma veidlapas aizpildīšanas iesakām izlasīt I-NERGY projekta Vadlīnijas pretendentiem, dokumentu Biežāk uzdotie jautājumi, kā arī sazināties ar palīdzības dienestu vai nosūtīt jautājumu uz e-pastu: i-nergy.help@fundingbox.com

Uzsaukuma nosacījumi:

– 100% finansiāls atbalsts līdz 100 000 EUR
– 9 mēnešu mentoringa programma

Pieteikuma forma šeit. Pieteikšanās līdz 2022. gada 12. decembra plkst. 18.00 pēc Latvijas laika (līdz plkst. 17.00 pēc Briseles laika).

Projekta “I-NERGY” mērķis – nodrošināt enerģētikas sektora specifikai pielāgotu mākslīgā intelekta risinājumu dizainu un pilotēšanu, kapitalizējot inovatīvākos mākslīgā intelekta risinājumus, kā arī IoT (Internet of Things) un datu analīzes tehnoloģijas. Projekta ietvaros tiks attīstīti mākslīgā intelekta analīzes rīki integrētai, optimizētai, viedai enerģētikas pārvaldībai, pamatojoties uz vienotu datu un informācijas apmaiņu.
Vairāk – projekta mājaslapā https://i-nergy.eu/

Projekts tiek īstenots ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammas “Apvārsnis-2020” (Horizon-2020) ietvaros; finansēšanas līgums Nr. 101016508

Informācija tiešsaistē:
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Mērķa grupa:
Uzņēmēji
Dažādās nozarēs strādājošie
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Mākslīgais intelekts
Digitālās prasmes
Lietu internets
Digitālo prasmju līmenis:
Eksperta
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Ārpus ES
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva
Finansējuma veids:
Finanšu instruments
Finansējuma saņēmējs:
Mazie un vidējie uzņēmumi, kā arī jaunuzņēmumi
Labuma guvēji:

Konsorciji, kuros ietilpst vismaz divas organizācijas (juridiskas personas), kas reģistrētas Eiropas Savienības dalībvalstīs un tās aizjūras zemēs un teritorijās (AZT) vai H2020 asociētajās valstīs vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē:

 1. Pakalpojumu sniedzēji/izstrādātāji ar mazā un vidējā uzņēmuma statusu, tai skaitā, jaunuzņēmumi;
  2. Infrastruktūras nodrošinātāji/datu īpašnieki (jebkādā juridiskā formā)
Finansējuma noteikumi:
Kāds ir pieejamais atbalsts?

Finansiālais atbalsts līdz 100 000 EUR tiek izsniegts divos maksājumos. Pirmais maksājums (līdz 20 000 EUR) tiek piešķirts individuālā mentoringa plāna un idejas koncepta izstrādei, savukārt otrais maksājums (līdz 80 000 EUR) – prototipa attīstīšanai un izstrādei.

Uzsaukuma nosacījumi:

– 100% finansiāls atbalsts līdz 100 000 EUR
– 9 mēnešu mentoringa programma