Finansējuma iespējas

0
Finansējums

Erasmus+ prakses mobilitāte

Iespēja studējošajiem veikt praksi ārvalstu uzņēmumos vai iestādēs kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstī.

  • 10. septembris, 2022. gads
0
Finansējums

VIAA apmācības pieaugušajiem

Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

  • 8. septembris, 2022. gads
0
Finansējums

Eiropas apmaiņas programma uzņēmējiem

“Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” pārrobežu apmaiņas programma dod iespēju jauniem vai topošiem uzņēmējiem mācīties no pieredzējušiem uzņēmējiem.

  • 7. septembris, 2022. gads