Labākās prakses

0
Labākās prakses

Digitālo prasmju pieredzes apmaiņas seminārs

9. februārī Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) tikās ar Latvijas reģionu digitālajiem centriem digitālo prasmju pieredzes apmaiņas seminārā.

  • 13. marta, 2023. gads
0
Labākās prakses

Katapult sadarbības tīkls Nīderlandē

Katapult.eu tīmekļa vietne piedāvā resursu kopumu MVU un PIA sniedzējiem par virkni tematu, sākot no dzimumu nevienlīdzības novēršanas uzņēmumā līdz produkta vai pakalpojuma digitalizācijai.

  • 27. janvāra, 2023. gads
0
Labākās prakses

Digitālās kompetences pilnveides iniciatīva Igaunijā

Igaunijas valsts ir izveidojusi digitālās kompetences pilnveides modeli skolēniem, sniedzot atbalstu ikdienas darbā skolotājiem. Digitālās prasmes ir viena no 8 pamatprasmēm, kurām Igaunijas skolu mācību programmā tiek pievērsta īpaša uzmanība. 

  • 26. janvāra, 2023. gads
0
Labākās prakses

Profesionālās izaugsmes prasmes — Īrijas piemērs

Programma “Prasmes profesionālajai izaugsmei” ir Īrijas valsts iniciatīva, kas piedāvā digitālo prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas iespējas darbiniekiem dažādās jomās. 

  • 25. janvāra, 2023. gads
0
Labākās prakses

Projekts CyberPhish

Projekta ietvaros izstrādāti mācību materiāli, lai izglītotu dažādu jomu speciālistus un mudinātu viņus kritiski domāt kiberdrošībras jomā.

  • 10. janvāra, 2023. gads
0
Labākās prakses

IT Izglītības fonds – start(it)

IT Izglītības fonda mērķis ir popularizēt informācijas tehnoloģijas (IT) nozari skolēnu un studentu vidū kā perspektīvu nākotnes profesijas izvēlē un palielināt skolēnu skaitu, kuri padziļināti apgūst programmēšanu pamatskolās, vidusskolās un augstskolās.

  • 21. jūlija, 2022. gads
0
Labākās prakses

DigiBEST – biznesa vides digitālās transformācijas izpēte un veicināšana

Lai veicinātu un atbalstītu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspēju, piedāvājot risinājumus īstenot MVU digitālo transformāciju (DT) izmantojot modernās tehnoloģijas un jaunas inovatīvas uzņēmējdarbības metodes, kā arī, lai veicinātu ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmes veicināšanu Eiropā un tās reģionos, 2019. gada 1. augustā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) uzsāka  Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programmas projektu “Biznesa vides digitālā transformācija” (DigiBEST).

  • 11. maija, 2022. gads