Austrijas Karjeras atbalsta platforma Digitaleberufe.at

Austrijas Karjeras atbalsta platforma Digitaleberufe.at

  • 13. augusts, 2023. gads
  • 0 comments
Labākās prakses

Tiešsaistes platforma digitalberufe.at sniedz informāciju par digitālajām profesijām un ietver plašu darba profilu klāstu, kā arī ieskatu par digitālo profesiju pasauli un to nākotni. Platformā pieejamais saturs ir sadalīts tādās profesionālās jomās kā projektēšana un izstrāde, darbība un drošība, kā arī digitālās lietojumprogrammas.

Platformas lietotājiem ir jāatbild uz četrpadsmit īsiem jautājumiem par pašreizējām interesēm, lai saņemtu personalizētu informāciju. Ir iespēja noskatīties video materiālus ar speciālistu stāstiem, kuri jau strādā digitālajās profesijās.

Tiešsaistes platformā tie sniegtas atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kurās nozarēs ir pārstāvētas attiecīgās profesijas?
  • Kādas ir atsevišķu profesiju nākotnes perspektīvas?
  • Kādas prasmes ir vajadzīgas, lai strādātu profesionālajā jomā pēc pieprasījuma?

Platforma ir paredzēta šādām mērķgrupām:

  • Skolotāji, kuriem ir iespēja bezmaksas lejupielādēt mācību materiālus, lai iepazīstinātu skolēnus ar digitālajām profesijām.
  • Skolēni, kuriem pieejama rokasgrāmata ar praktisku ieskatu digitālajās profesijās.
  • Vecāki, kuri saņem piekļuvi informācijai par digitālām profesiju un ieskatu nākotnes profesijās.

Austrijā trūkst vairāk nekā 24.000 IT speciālistu, un Eiropas mērogā nākamajos 8 gados trūks vēl 11 miljonu IT speciālistu. Saskaņā ar Eurostat aptauju 55% uzņēmumu 2019. gadā ir saskārušies ar grūtībām pieņemt darbā IKT speciālistus. Informācijas pieejamība un profesionālā iesaiste IKT jomā ir būtiski pasākumi problēmas risināšanai.

Digitaleberufe.at paplašina vispārējās zināšanas par dažādām profesijām un veicina jauniešu ieinteresētību par IKT profesijām. Karjeras atbalsta platformas iniciatīvas īstenotāji ir Austrijas Federālā Izglītības, zinātnes un pētniecības ministrijaInternetoffensive Österreich un Whchado GmbH. Platforma palīdz veicināt interesi par digitālajām profesijām un darba iespējām Austrijā.

Sākuma datums:
31/12/2018 23:00:00
Beigu datums:
31/12/2018 23:15:00
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Austrija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes visiem
Finansējuma tips:
Publisks
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva