BIBLIO – Digitālās prasmes un kompetences Eiropas bibliotekāriem

BIBLIO – Digitālās prasmes un kompetences Eiropas bibliotekāriem

 • 8. novembris, 2021. gads
 • 0 comments
Labākās prakses

Projekts “BIBLIO – Digitālās  prasmes un kompetences Eiropas  bibliotekāriem” piedāvā bibliotēku nozares speciālistiem un citiem interesentiem, kuri vēlas attīstīt vai sākt savu karjeru bibliotēku nozarē, pilnveidot digitālās, uzņēmējdarbības un caurviju prasmes, lai tās pielietotu inovatīvu pakalpojumu un risinājumu izstrādē.

Projekta mērķis: Identificēt bibliotēku darbinieku esošās un nākotnē nepieciešamās digitālās, uzņēmējdarbības un caurviju prasmes, lai mainoties bibliotēku lomai, tās speciālisti varētu piedāvāt apmeklētājiem inovatīvus pakalpojumus un risinājumus.

Projekta rezultāti:

Balstoties uz veikto pētījumu rezultātiem un projekta partneru diskusijām, ir izstrādāti divi darbavietu profili. Tajos ir ietvertas kompetences, kas aptver gan darbu ar sabiedrību, gan bibliotekāru specifiskos darbus, kas saistīti ar digitālo transformāciju.

Darbavietu profili:

 • Sabiedrības iesaistes un komunikācijas speciālists – darbojas vietējo kopienu labā, lai identificētu, izmēģinātu un pilnveidotu piedāvātos klātienes un digitālos pakalpojumus, kas veicina iesaistīšanos un novērš šķēršļus bibliotēkas pakalpojumu izmantošanā, informācijas pratībā un digitālajā iekļaušanā.
 • Digitālās transformācijas veicinātājs – atbalsta kolēģus un bibliotēkas darbību veiksmīgā pārejā uz digitālo laikmetu. Viņi atbalsta digitalizācijas aktivitātes un dažādu digitālo risinājumu izmantošanu bibliotēkā.

Projekta partneri ir noteikuši mācību metodes un paņēmienus izstrādātās profesionālās izglītības un mācību programmas īstenošanai. Tās paredzētas kā jaukta tipa mācības, ietverot masīvo atvērto tiešsaistes kursu (MOOC) un specializācijas kursu.

Mācību metodes un paņēmieni:

 • BIBLIO masīvais atvērtais tiešsaistes kurss (MOOC) – vispārīgais kurss visiem interesentiem (80h);
 • Specializācijas kurss – visiem, kuri ir veiksmīgi pabeiguši MOOC:
  • Jaukta tipa mācību moduļi abiem darbavietu profiliem (240h):
   • Klātienē – 20h;
   • Tiešsaistē – 160h;
   • Projekta balstītas mācības – 40h.
 • Darba vidē balstītas mācības atbilstoši izvēlētajam darbavietas profilam – 165h

BIBLIO projekta MOOC ir pirmais šāda veida kurss digitālo, uzņēmējdarbības un caurviju prasmju pilnveidošanai, kas izstrādāts tieši bibliotēku profesionāļiem.

MOOC piedāvā:

 • Modulāras mācību programmas, ko izstrādājuši digitālo prasmju eksperti un bibliotēku pārstāvji;
 • 26 digitālo, uzņēmējdarbības un caurviju prasmju pilnveides moduļus;
 • Mūsdienīgu tiešsaistes mācību vidi un saturu, kas pieejams 24/7;
 • Forumu, lai sadarbotos ar citiem tiešsaistes kursa dalībniekiem;
 • Sertifikātu pēc tiešsaistes kursa veiksmīgas pabeigšanas un iespēju piedalīties specializētā mācību programmā.

Kursu pieeja un nosacījumi:

 • Aicināts piedalīties ikviens interesents;
 • Kurss ilgst 10 nedēļas un mācībām ir jāvelta apmēram 8-10 stundas nedēļā;
 • Katru nodarbību veido video materiāli, lasāmviela, mājasdarbi, pie kuriem strādāt un iegūto zināšanu novērtēšanas testi;
 • Jābūt pamata vai vidēja līmeņa digitālajām prasmēm;
 • Jābūt vismaz vidējā līmeņa angļu valodas zināšanām, jo visas tiešsaistes nodarbības un materiāli ir angļu valodā;
 • Mācību kursa sertifikāts tiks izsniegts, ja MOOC tiks pabeigts ar tiešsaistes novērtējuma veiksmes rādītāju 75%.

BIBLIO projektu īsteno konsorcijs, ko veido desmit partnerorganizācijas no piecām ES valstīm: Beļģijas, Bulgārijas, Grieķijas, Itālijas un Latvijas. Projekta īstenošanā ir iesaistīti publisko bibliotēku tīkli, bibliotēku un arhīvu organizācijas, universitātes, profesionālās izglītības un apmācības (PIA) nodrošinātāji un Eiropas sadarbības tīkli. Projektu Latvijā īsteno SIA DMG un Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC)

Dažādu Latvijas bibliotēku pārstāvju atsauksmes par projektu:

Vairāk par projektu lasīt šeit!

Projekts Nr. 612411-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-SSA “BIBLIO – Digitālās  prasmes un kompetences Eiropas  bibliotekāriem” (BOOSTING DIGITAL SKILLS AND COMPETENCES FOR LIBRARIANS IN EUROPE) tiek īstenots Eiropas Komisijas “Erasmus+ KA2 / EACEA ” programmas ietvaros.

Informācija tiešsaistē:
Sākuma datums:
01/11/2019 00:00:00
Beigu datums:
31/10/2022 00:00:00
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Beļģija
Bulgārija
Grieķija
Itālija
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Finansējuma tips:
Publisks