BIBLIO projekta Latvijas dalībnieki uzsākuši projektu ideju izstrādes posmu

BIBLIO projekta Latvijas dalībnieki uzsākuši projektu ideju izstrādes posmu

 • 29. jūnijs, 2022. gads
 • 0 comments
Labākās prakses

Digitālā transformācija maina bibliotekāru un bibliotēku profesionāļu lomu, tāpēc digitālās un citas darba tirgū pieprasītās prasmes bibliotekāriem ir būtiskas vairāk kā jebkad agrāk. Šī gada februārī vairāk kā 40 bibliotekāri no visas Latvijas uzsāka pilotmācības BIBLIO projekta specializācijas kursa ietvaros, lai pilnveidotu savas digitālās, uzņēmējdarbības un caurviju kompetences.

Specializācijas kursa norise ir paredzēta no šī gada februāra līdz novembrim, īstenojot:

 • Jaukta tipa mācības:
  • 20 stundas klātienes semināri
  • 160 stundas tiešsaistes nodarbības un patstāvīgās studijas
  • 40 stundas uz projektiem balstītas mācības
  • 20 stundas novērtējums
 • Darba vidē balstītas mācības – 165 stundas

Projekta dalībnieki paralēli jaukta tipa mācībām uzsākuši projektu ideju izstrādi, sadarbībā ar pasniedzējiem un projekta moderatoriem, plānojot aktivitātes, lai veicinātu mācībās iegūto zināšanu pārnesi uz praktisku rezultātu. Bibliotekāri pārstāv 28 bibliotēkas no visas Latvijas, interaktīvo karti iespējams aplūkt ŠEIT

Jau šajā posmā tiek izvēlēti mentori – kolēģis no savas, reģionālās bibliotēkas vai sadarbības iestādes, kuri sadarbībā ar pasniedzējiem un moderatoriem atbalstīs katru projekta dalībnieku individuāli, lai visas izstrādātās projektu idejas īstenotu savās darba vietās un tas plānots no vasaras beigām aptuveni 2 mēnešus (165 stundas).

Dažas no dalībnieku projektu idejām, lai uzlabojot savu un kolēģu ikdienas darbu:

 • Bibliotēkas digitālās attīstības un drošības stratēģijas izstrāde
 • Novadpētniecības materiālu digitalizācija un to publiskās pieejamības nodrošināšana
 • Bibliotēkas mājas lapas uzlabošana un publicitātes veicināšana
 • Sociālo mediju mārketinga stratēģijas izstrāde
 • Digitālā kalendāra izveide un sadarbības veicināšana
 • Laika pārvaldības plāna izstrāde utt.

Katrs bibliotekārs pilnveido savas kompetences un izstrādā projektu idejas vienā no diviem specializācijas kursiem, kas izstrādāti īpaši bibliotēku profesionāļiem radītajiem darba lomu profiliem:

Sabiedrības iesaistes un komunikācijas speciālists (CECO)

Digitālās transformācijas veicinātājs (DIGY)

Informatīvie materiāli:

BIBLIO projekta brošūra

BIBLIO specializācijas kursa buklets

BIBLIO specializācijas kursa brošūra

BIBLIO specializācijas kursa pilnais apraksts (CECO)

BIBLIO specializācijas kursa pilnais apraksts (DIGY)

Pilotmācības tiek īstenotas četrās BIBLIO projekta dalībvalstīs – Latvijā, Bulgārijā, Grieķijā un Itālijā. Projektu Latvijā īsteno SIA DMG un Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC).

Papildus informācijai aicinām apmeklēt vietni https://www.biblio-project.eu. BIBLIO projekta aktualitātēm aicinām sekot Twitter (@digital_biblio) un Facebook (@DigitalBiblio).

#DigitalBiblio

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Līguma Nr.: 608964-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-VET-NETPAR

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes visiem
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Bulgārija
Grieķija
Itālija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva
Finansējuma tips:
Publisks