Digitālā nedēļa Latvijā

Digitālā nedēļa Latvijā

  • 24. oktobris, 2023. gads
  • 0 comments
Labākās prakses

Digitālā nedēļa ir ikgadēja  nacionāla  Latvijas digitālo prasmju informēšanas un iesaistes kampaņa, ko organizē LIKTA sadarbībā ar nacionālās digitālo prasmju partnerības partneriem. 

Digitālā nedēļa Latvijā organizēta  jau 14  gadus, tās  tradīcijas Latvijā aizsākās 2010. gadā un tolaik tā tika nosaukta par Eiropas e-Prasmju nedēļu.

Eiropas e-prasmju nedēļa Latvijā tika organizēta Eiropas Savienības organizētās masu informatīvās kampaņas European e-skills week ietvaros, kas aptvēra Eiropas Savienības valstis, kā arī plašāku Eiropu. European e-skills week  organizēja Eiropas Savienības Uzņēmējdarbības un Rūpniecības Direktorāts (DG Enterprise and Industry) ciešā sadarbībā ar Digital Europe un European Schoolnet .

Pirmajā Eiropas e-prasmju nedēļā, kas Latvijā norisinājās 2010. gada martā, piedalījās vairāk kā 20 tūkstoši dalībnieku, tika iesaistīti vairāk kā 100 partneri – ministrijas, nozaru uzņēmumi, pašvaldības, skolas, bibliotēkas, norisinājās 303 dažādi pasākumi visos Latvijas novados. Otrajā Eiropas e-prasmju nedēļā 2011. gada martā piedalījās vairāk kā 41 tūkstoši dalībnieku, tika iesaistīti vairāk nekā 200 partneri – ministrijas, nozaru uzņēmumi, pašvaldības, skolas, bibliotēkas, norisinājās 709 dažādi pasākumi visos Latvijas novados, kā ari bija iespēja pieslēgties interneta tiešraidēm.

Eiropas e-prasmju nedēļā 2012  īpaša uzmanība tika pievērsta jauniešiem un to karjeras iespējām saistībā ar e-prasmēm un IKT specialitātēm, digitālajām prasmēm nodarbinātībai, kā arī e-prasmēm un IKT risinājumiem mazajiem un mikro uzņēmumiem.

Savukārt 2014. gadā e-Prasmju nedēļa Latvijā norisinājās Eiropas kampaņas e-Skills for Jobs 2014 ietvaros, kas ir daļa no Grand Coalition for Digital Jobs  iniciatīvas. Tās galvenais  uzdevums  ir radīt kopēju Eiropas mēroga platformu e-prasmju attīstītības veicināšanai, iesaistot atbilstošās privātā, publiskā un nevalstiskā sektora organizācijas,  kā arī veicināt Eiropas un nacionālā līmeņa e-prasmju atbalsta un attīstības aktivitātes, veltot īpašu uzmanību IKT karjeras un ar digitālām tehnoloģijām saistītu darbu izvēles motivēšanai, veidot dialogu starp IKT nozares, publiskā sektora, NVO un mērķa grupu pārstāvošām organizācijām Eiropas un nacionālā mērogā.  Kampaņu koordinēja EK Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts (DG ENTERPRISE) sadarbībā ar Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģijas ģenerāldirektorātu (DG CONNECT). 2014. gadā e-Prasmju nedēļa vairāk kā 38 513 dalībnieku bija iesaistījušies dažādās nedēļas aktivitātēs, kopumā organizēti 857 pasākumi 95 Latvijas novados, tādējādi Latvija atkal kļuva par vienu no aktīvākajām nedēļas dalībniecēm starp visām kampaņas dalībvalstīm Eiropas Savienībā (ES). “E-prasmju nedēļu” Latvijā organizēja Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM).

Līdzīgi kā iepriekš, arī 2015-2017. gadam e-Prasmju nedēļa Latvijā bija daļa no Eiropas kampaņu e-Skills for Jobs  un Get Online week  aktivitātēm, kas ir daļa no Grand Coalition for Digital Jobs iniciatīvas.

2018. gadā tā tika nosaukta par Digitālo nedēļu (iepriekš e-Prasmju nedēļa) un Latvijā tā norisinājās jau 9.reizi. Šoreiz tā tika organizēta Eiropas kampaņas ALL Digital week 2018 ietvaros.

Savukārt Digitālā nedēļa 2019 Latvijā bija daļa no Eiropas kampaņas ALL Digital week 2019 aktivitātēm un iespēju apgūt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas izmantojuši vairāk kā 28 000 iedzīvotāji un uzņēmēji visā Latvijā, līdz ar to Latvija jau desmito gadu pēc kārtas bija viena no aktīvākajām nedēļas dalībniecēm. Digitālo nedēļu Latvijā organizēja Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un galvenajiem partneriem.

Savukārt saistībā ar Covid-19 vīrusa izraisīto situāciju pasaulē un Latvijā, kā arī ņemot vērā Eiropas Savienības rekomendācijas, Digitālo nedēļu 2020 Latvijā tika nolemt rīkot attālināti.

Digitālās nedēļas laikā katru dienu tika nodrošinātas interesantas tiešraides, kas stāstīja par digitālajām iespējām un tehnoloģijām, kas aktuālas arī esošajā attālinātā darba, mācību un pašizolēšanās situācijā.

Digitālā nedēļa  2021 Latvijā tika organizēta Eiropas kampaņas ALL Digital Week 2021 ietvaros un notika Latvijā  jau 12. reizi! Digitālā nedēļa 2021 tika organizēta kā tiešsaistes pasākumu kopums. Nedēļas laikā tika organizēti gan centrālie pasākumi un diskusijas, kam varēja sekot līdz interneta tiešraidēs, gan arī citi tiešsaistes pasākumi, ko organizēja partneri visos Latvijas reģionos: skolās un bibliotēkās, nevalstiskajās organizācijas, pašvaldībās un uzņēmumos. Kopumā Latvijā norisinājās 131 dažāds tiešsaistes pasākums.

Digitālā nedēļa Latvijā tika organizēta sadarbībā ar Eiropas kampaņas ALL Digital Weeks 2022  un notika Latvijā jau 13. reizi! “Digitālās nedēļas 2022” ietvaros notika ap 170 dažādu pasākumu un diskusiju. Ikviens interesents varēja sekot tiem līdzi TVNET portālā un interneta tiešraidēs. Tās organizēšanā Latvijā bija iesaistījušies 150 reģionālie un nacionālie partneri – novadu, pilsētu un pašvaldību iestādes, bibliotēkas, skolas un nevalstiskās organizācijas, kā arī IKT uzņēmumi, ministrijas un valsts organizācijas.

2023. gadā Digitālā nedēļa 2023 Latvijā tika organizēta Eiropas Savienības prasmju gada (#EuropeanYearOfSkills) un ALL Digital Weeks 2023 (#ADWeeks2023) ietvaros un Latvijā notika jau 14. reizi!

Digitālās nedēļas 2023” pasākumu organizēšanā iesaistījas vairāk nekā 200 partneri – IKT nozares uzņēmumi, valsts iestādes, pašvaldības, bibliotēkas un nevalstiskās organizācijas, visā Latvijā piedāvājot ap 450 dažādus informatīvus un izglītojošus pasākumus, vebinārus un meistarklases.

Katru gadu Digitālās nedēļas ietvaros tiek organizēti gan centrālie pasākumi un diskusijas, kuru norisei var sekot līdzi interneta tiešraidēs, gan arī pasākumi, kas notiek visos Latvijas reģionos: skolās, bibliotēkās, nevalstiskajās organizācijās, pašvaldībās un uzņēmumos. Tāpat ir iespējams pārbaudīt savas digitālās prasmes pašnovērtējuma testos un konkursos.

Informācija tiešsaistē:
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās prasmes visiem
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Kiberdrošība
Digitālās prasmes
Robotika
Mākslīgais intelekts
Lielie dati
Virtuālā realitāte
Mākoņdatošana
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Finansējuma tips:
Kolektīvā finansēšana