Digitālo prasmju pieredzes apmaiņas seminārs

Digitālo prasmju pieredzes apmaiņas seminārs

 • 13. marts, 2023. gads
 • 0 comments
Labākās prakses

9. februārī Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) tikās ar Latvijas reģionu digitālajiem centriem digitālo prasmju pieredzes apmaiņas seminārā. Seminārā piedalījās arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji.

Seminārā LIKTA dalījās ar pieredzi un informāciju par dažādām īstenotajām digitālo prasmju aktivitātēm:

Kampaņa Gudrā Latvija

LIKTA tic, ka digitālā transformācija palīdzētu Latvijai sasniegt straujāku ekonomisko izaugsmi un pavisam praktiski palīdzētu sasniegt katram Latvijas uzņēmumam augstāku produktivitāti un lielāku peļņu. Tāpēc LIKTA sadarbība ar kampaņas partneriem 2019. gadā uzsāka projektu “Gudrā Latvija”, kura ietvaros vēlamies palīdzēt Latvijas uzņēmumiem digitālajā transformācijā, sniedzot viegli saprotamus padomus un risinājumus.

Projekta “Gudrā Latvija” 1. posmā tika izstrādāts Digitālā brieduma tests, kurā uzņēmēji, atbildot uz jautājumiem par uzņēmuma iekšējiem/ārējiem procesiem, var saņemt padziļinātu vērtējumu ne tikai par sevi, bet arī salīdzinājumu ar konkurentiem savā nozarē un reģionā. Pēc testa aizpildīšanas katrs respondents saņem ieteikumus, kādi IT risinājumi palīdzētu uzņēmumam strādāt efektīvāk.

Kampaņas Gudrā Latvija atklāšanas video pieejams šeit.


Latvijas Digitālo prasmju partnerības platforma

Digitālo prasmju partnerība Latvijā ir iniciatīva, ar kuru valsts sektora, Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares un nevalstisko organizāciju pārstāvji vienojās par sadarbību e-prasmju attīstības veicināšanā Latvijā, lai nodrošinātu stabilu  ekonomisko izaugsmi, iedzīvotāju personīgo attīstību un aktīvu pilsonisko sabiedrību.

Latvijas digitālo prasmju partnerības platforma ir pieejama no 2022. gada janvāra un apkopo gan digitālo prasmju resursus, kas pieejami Latvijā un ko izstrādājuši partneri – digitālie mācību centri, IKT nozares uzņēmumi, valsts un pašvaldību organizācijas, gan informē par aktuāliem notikumiem Latvijā un Eiropā.  Platformas saturs tiek regulāri papildināts, kā arī tiek veikta integrēta satura, apmaiņa un publicēšana ar Eiropas Digitālo prasmju un darbvietu platformu.

Tiešsaistes semināra “Digitālā Dekāde – Eiropas un Latvijas Digitālo prasmju resursi” ieraksts pieejams šeit.


Projekts Women4IT

Lai veicinātu jaunu sieviešu, kuras nemācās un nestrādā, iesaistīšanos mācībās un vēlāk – darba tirgū, LIKTA sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) īstenoja Women4IT mācību progammu Latvijā, lai iesaistītu jaunas sievietes IKT nozarē un digitālajos darbos, veicinot konkurētspēju un nodarbinātību Latvijā.

Projekta Women4IT misija – attīstīt digitālās kompetences un prasmes jaunām sievietēm, kuras ir pakļautas riskam tikt izslēgtām no darba tirgus, lai uzlabotu to nodarbinātības iespējas un samazinātu IKT speciālistu trūkumu Eiropas darba tirgū.

Projekta mājas lapā bezmaksas pieejami vairāk nekā 300 pieejami atvērtie mācību resursi, kuri tiek regulāri papildināti. Mācību resursus iespējams meklēt pēc:

 • Valodas
 • Darba profila
 • Mācību resursa tipa
 • DigComp kompetencēm

Aktivitātes Latvijā īstenotas Starptautiskās partnerības projekta “Women4IT” (Nr. 2017-1-094) ietvaros. Projekts saņēmis finansējumu no Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas fonda jauniešu nodarbinātības programmas. Tās  mērķis ir veicināt jaunu sieviešu iesaisti IKT profesijās un digitālajos darbos.

Women4IT projekta video pieejams šeit.


Digitālā nedēļa 2023 Latvijā

LIKTA, sadarbībā ar Latvijas Digitālo prasmju partnerības partneriem, organizēs Eiropas Digitālo nedēļu. Šogad tā notiks no 24. līdz 28. aprīlim. Digitālā nedēļa Latvijā tiek organizēta Eiropas Savienības prasmju gada un ALL Digital Weeks 2023 ietvaros un šogad Latvijā notiks jau 14. reizi!

Šogad Digitālajā nedēļā paredzētas šādas tematiskās dienas:

 • 24.aprīlis – Digitālās  nedēļas atklāšanas diena;
 • 25.aprīlis – Digitālie rīki un prasmes uzņēmējiem;
 • 26.aprīlis – Digitālās drošības diena;
 • 27.aprīlis – Digitālās prasmes izglītībai;
 • 28.aprīlils – Mediju prasmes un digitālie resursi.

Partneriem ir iespēja iesaistīties Digitālās nedēļas 2023 pasākumu plānošanā un īstenošanā.

Digitālās nedēļas 2023 atklāšanas video pieejams šeit.


Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar dažādiem rīkiem un iespējām, ko  var izmantot plānojot digitalizācijas procesus. Diskusijās aktīvi iesaistījās pārstāvji no Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra, Ventspils Digitālais centra, Kuldīgas Digitālo inovāciju centra, Cēsu Digitālais centra, Latvijas Digitālā akseleratora / EDIC Latvija, Digitālo inovāciju parka, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes un citām ieinteresētajām pusēm.
#GudraLatvija #eprasmes23 #ADWeeks2023 #EuropeanYearOfSkills
Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes visiem
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Finansējuma tips:
Publiskā un privātā sektora partnerība