DiversIT harta dzimumu līdztiesības veicināšanai IKT jomā

DiversIT harta dzimumu līdztiesības veicināšanai IKT jomā

  • 16. augusts, 2023. gads
  • 0 comments
Labākās prakses

DiversIT hartu izstrādājusi Eiropas Profesionālo informātikas biedrību asociācija (CEPIS) dzimumu līdztiesības veicināšanai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā. Organizācijas, kuras vēlas iesniegt pieteikumu, lai kandidētu sertifikāta saņemšanai kādā no trim līmeņiem, tiek aicinātas iepazīstināt ar savām iniciatīvām un iekļaušanas politiku.

No iesniedzējiem saņemto pieteikumu novērtēšana un sertifikātu piešķiršana tiek veikta divas reizes gadā – maijā un novembrī.

DiversIT trīs sertifikācijas līmeņi:

  • Bronza – organizācijām, kas tikai uzsāk dzimumu līdztiesības iniciatīvas savā darbavietā.
  • Sudraba – pieredzējušām organizācijām, kas jau īstenojušas nozīmīgas dzimumu līdīztiesības iniciatīvas savā darbavietā un plāno turpināt arī plašākā mērogā.
  • Zelta – organizācijām, kurās dzimumu līdztiesības jautājumi jau kādu laiku ir bijusi viena no prioritātēm un kuras ir īstenojušas daudzas dažāda līmeņa paraugprakses.

Sieviešu trūkums tehnoloģiju jomā ilgu laiku ir CEPIS prioritāte. Nerunājot par to, ka mūsdienās gandrīz 50% uzņēmumu Eiropā ir grūtības pieņemt darbā cilvēkus ar pareizām IKT prasmēm, mazāk nekā 20% IKT speciālistu ir sievietes (ES vidējais rādītājs). Uzņēmumiem, kuros vadības komandā ir līdzvērtīgi pārstāvēti abi dzimumi, ir daudz ieguvumu. Šādās komandās nereti palielinās produktivitāte un inovācijas potenciāls, vienlīdzība rada stabilu un mērķtiecīgu darbaspēku.

Daudz tiek darīts, lai piesaistītu sievietes darbam ar tehnoloģijām saistītajās profesijās, taču mazāk tiek darīts līdztiesības saglabāšanai un veicināšanai. Bieži iemesli, kāpēc sievietes pamet karjeru tehnoloģiju jomā, ir saistīti ar nelabvēlīgu darba kultūru. Tāpēc CEPIS izstrādātā DiversIT sertifikācijas iniciatīva rosina darbavietas strādāt pie šo jautājumu aktualizēšanas un sakārtošanas.

Iespēja darba devējiem un darba ņēmējiem

Pateicoties DiversIT sertifikācijai, organizācijām ir iespēja iegūt apliecinājumu par vērtībām, uz kādām balstīta darba kultūra. Tas pierāda arī atbilstību ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, jo īpaši 5. mērķim: Panākt dzimumu līdztiesību un nodrošināt pilnvērtīgas iespējas visām sievietēm un meitenēm.

DiversIT harta ir iespēja arī sievietēm, kuras vēlas strādāt tehnoloģiju jomā. Gadījumā, ja organizācija ir ieguvusi sertifikātu, ka ir attiecīgās vērtības un prakse, tas var būt papildus iedrošinājums pieteikties darbā.

Uzņēmumu sertificēšana visā Eiropā

Tiek plānots sertificēt uzņēmumus visā Eiropā, tāpēc tiek strādāts pie tā, lai atrastu partnerorganizācijas, kas darbotos kā “vēstnieki” ārpus CEPIS pārstāvētajām valstīm. Sertifikācijas procesu daļēji finansē CEPIS, kā arī pieteikuma iesniedzēji ar līdzmaksājumu.

DiversIT hartu iespējams piemērot citiem daudzveidības un iekļaušanas politikas veidiem — vecumam, rasei, seksuālajai orientācijai, u.c. Ilgtermiņa mērķis ir iekļaut visu veidu daudzveidību.

#CEPIS #DiversIT

Informācija tiešsaistē:
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
Reģionālā iniciatīva
Finansējuma tips:
Privāts