Eiropas Digitālā inovācijas centra digitālā brieduma tiešsaistes tests

Eiropas Digitālā inovācijas centra digitālā brieduma tiešsaistes tests

 • 20. oktobris, 2023. gads
 • 0 comments
Labākās prakses

Digitālā brieduma tests paredzēts uzņēmējiem, kas ir ieinteresēti saņemt Eiropas Digitālā inovācijas centra (EDIC) atbalstu sava uzņēmuma esošo vai plānoto procesu realizācijai. Mērķis ir novērtēt uzņēmuma digitālo briedumu un sniegt atbalstu uzņēmumiem biznesa procesa vai organizācijas digitālajai transformācijai, vai publiskā sektora institūcijām, kurām nepieciešama procesu digitālā transformācija.

Tests ir publiski pieejams kopš 2023. gada. 1. jūlija un līdz šim savus profilus izveidojuši un testu aizpildījuši 669 Latvijas uzņēmumi. Apstiprināti 657 pieteikumi digitalizācijas aktivitāšu atbalstam.

Tests sastāv no 3 daļām:

 • Pirmais modulis – Klienta profils (klienta dati): Šajā daļā uzņēmums norāda vispārīgu pamatinformāciju, ko pieprasa EDIC politika, piemēram, darbinieku skaitu, dibināšanas gadu, darbības nozari u.tml. Šie dati ir nepieciešami, lai analizētu jūsu uzņēmuma digitālā brieduma līmeni salīdzinājumā ar citiem uzņēmumiem nozarē, attiecīgajā lieluma kategorijā (no sīka uzņēmuma līdz lielam uzņēmumam), reģionā un/vai valstī. Papildus nepieciešams pievienot elektroniski parakstītus dokumentus, kas nepieciešami attiecīgā atbalsta saņemšanai.
 • Otrais modulis – Testa A daļa: Šīs daļas mērķis ir novērtēt jūsu uzņēmuma digitālo briedumu. Sniegtā informācija palīdzēs raksturot jūsu uzņēmuma digitālās pārkārtošanās ceļa sākumpunktu, identificējot jomas, kurās varētu būt nepieciešams EDIC atbalsts. Tā arī palīdzēs novērtēt attiecīgos jūsu uzņēmumam sniegtos EDIC pakalpojumus, kā arī precizēt ES politiku un finansēšanas instrumentus, kas atbalsta EDIC. Tiks vērtētas turpmāk norādītās 6 dimensijas. Katra dimensija tiks novērtēta skalā no 0 līdz 100 un katrs jautājums tiks novērtēts skalā no 0 līdz 10.

 • Trešais modulis – Testa B daļa: Šī daļa paredzēta, lai saņemtu LIAA atbalstu līdz 5000 eiro uzņēmuma biznesa procesu digitalizācijai. Šim atbalstam var pieteikties mazie un mikro uzņēmumi. Atbalstu nesaņem uzņēmēji, kas darbojas neatbalstāmās nozarēs. Testa jautājumi izveidoti atbilstoši 9 biznesa procesiem.

Ņemot vērā uzņēmuma testa rezultātus katrā biznesa procesā, atbalsta pretendents tiek aizvirzīts uz standartizētu digitālo risinājumu katalogu – kur tiek izvēlēts potenciālais risinājums, veicot tirgus priekšizpēti no katalogā esošiem vai citiem tirgū esošiem risinājumiem.

Katalogā tiek piedāvāti risinājumi šādu organizācijas procesu digitalizācijai:

 1. Administratīvie procesi – finanses un grāmatvedība, administrācija, dokumentu vadība, projektu vadība, kopdarbība, sistēmu savietojamība.
 2. Pārdošanas procesi – klientu piesaiste, darījumu vadības automatizācija, darījumu atsekošana, e-komercija, digitālais mārketings, digitālie risinājumi mazumtirdzniecībai, CRM.
 3. Personāla vadības procesi – cilvēku resursu vadība, darba laika uzskaite, darba deleģēšana, personāla iesaiste, novērtēšana un motivācija.
 4. Resursu pārvaldības procesi – datu drošība, datu glabāšana, komunikācijas infrastruktūra.
 5. Datu pārvaldība – datu drošība un uzglabāšana, komunikācijas infrastruktūra.
 6. Transports un loģistika – lietu internets, viedie mobilitātes risinājumi, uztveres sistēmas, satiksmes monitorings.
 7. Ražošanas un kvalitātes kontroles procesi – ražošanas un biznesa procesu vadības un automatizācijas, kvalitātes kontroles sistēmas, datu sinhronizācija, datu analītika.
 8. Operatīvās vadības procesi – biznesa vadība, biznesa un lielo datu analītika, risinājumi vadības lēmumu pieņemšanai, datu automatizācija, sinhronizācija.
 9. Stratēģiskā vadība – digitalizācijas (procesu un produktu) un inovāciju attīstības stratēģija.

Lai varētu piedalīties testu aizpildīšanā, uzņēmumam ir nepieciešams reģistrēties šeit.

Eiropas Digitālo inovāciju centri ir daļa no Eiropas Savienības programmas “Digitālās Eiropas programma”, kas uzsāks savu darbību 2022. gadā trešajā ceturksnī. Ar to palīdzību plānots veicināt digitālu transformāciju, t.i. digitālo tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumos, publiskās pārvaldes iestādēs, kā arī, uzlabot iedzīvotāju padziļinātas digitālās prasmes. Tā kā šādi centri darbosies visās ES dalībvalstīs, arī Latvija tiks iekļauta kopējā Eiropas digitālo tehnoloģiju ekosistēmā. Tādā veidā tiks sniegta iespēja pārņemt citu valstu pieredzi un zināšanas, kā arī dalīties ar savām kompetencēm.

Jebkuru neskaidrību gadījumā sazinieties pa e-pastu itcluster@itbaltic.com vai tālruņa numuru +371 26180773.

*Tests izstrādāts projekta ”EDIC: atbalsts digitalizācijai un mākslīgā intelekta attīstībai Latvijā/ Development of AI – ICT for Manufacturing EDIH in Latvia” (EDIHLV) (nr. 2.2.1.1.i.0/23/I/CFLA/001 un nr. 101083983) ietvaros.

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Digitālās prasmes visiem
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Kiberdrošība
Lielie dati
Mākslīgais intelekts
Blokķēde
Robotika
Programmatūra
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Finansējuma tips:
Publisks