Ikgadējā IKT gada balva – “Labākais e-skolotājs”

Ikgadējā IKT gada balva – “Labākais e-skolotājs”

  • 20. oktobris, 2023. gads
  • 0 comments
Labākās prakses

Balva Latvijas IKT gada balva “Platīna pele” tiek pasniegta kopš 2007. gada. Tās mērķis ir apzināt veiksmīgākos Latvijā radītos digitālos risinājumus, novērtēt izcilākos projektu autorus un izstrādātājus, kā arī veicināt izpratni par jēgpilnu tehnoloģiju pielietojumu – sabiedrībā, biznesā, pārvaldē un izglītībā.

Latvijas IKT balvas mērķi

  • Apzināt labākos Latvijā radītos digitālos risinājumus – sabiedrībai, biznesam, pārvaldei un izglītībai.
  • Novērtēt un apbalvot izcilākos projektus.
  • Veicināt Latvijas digitalizācijas attīstību.
  • Novērtēt un apbalvot izcilākos digitālo prasmju un pratības veicinātājus Latvijā.
  • Popularizēt Latvijā radīto risinājumu panākumus, tādējādi veicinot izpratni par digitalizācijas nozīmi Latvijas sabiedrības un ekonomikas izaugsmē.

Viena no balvas kategorijām ir “Labākais e-skolotājs”

Kategorijā “Labākais E-skolotājs” var pieteikties formālās izglītības jomas pedagogi, kas efektīvi izmanto digitālā satura, digitālo risinājumu un mākslīgā intelekta iespējas mācību procesā. Balvu ieguvēju vidū ir bijuši ne tikai datorikas vai IT skolotāji, bet gan dažādu mācību priekšmetu pasniedzēji, kas spējīgi izmanto digitālos rīkus, lai bagātinātu savu mācību priekšmeta pasniegšanu. Kategorija “Labākais e-skolotājs” tiek veidota sadarbībā ar nozari – uzņēmumu “Tilde” un IT Izglītības fondu start(it), un pretendenti tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem:

  • Kandidāta personīgās pieredzes stāsts – mākslīga intelekta risinājumu un digitālu rīku pielietojums izglītības procesā: pedagoga ieguldījums risinājuma (mākslīgā intelekta rīku vai citu digitālu materiālu, līdzekļu, lietotņu, tehnoloģiju, risinājumu u.c.) radīšanā un/vai izmantošanā tieši mācību mērķiem. Būtiskākie ieguvumi skolēnam un pedagogam.
  • Kandidāta ietekme uz izglītības kopienu, citu pasniedzēju un dalībnieku iesaiste šā digitālā risinājuma izmantošanā un pieejamībā, dalīšanās ar labo praksi.
  • Skolēnu, citu iesaistīto atsauksmes par risinājuma ietekmi uz mācību procesu un zināšanu apguvi. Ja risinājums nav vēl plaši pielietots – skolēnu vai citu skolotāju redzējums par potenciālu nākotnē

Kategorijas pieteikumus vērtē žūrija, kuras sastāvā ir pārstāvji no Izglītības un Zinātnes ministrijas, LIKTA, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Tilde un start(IT). Kategorijas “Labākais E-skolotājs” pretendentam, kuru žūrija atzīs par uzvarētāju, piešķir naudas prēmiju. Prēmijas fonds ir 1000 EUR (ietverot nodokļus). Prēmijas mērķis ir motivēt un izmantot digitālos mācību līdzekļus un radīt izcilus piemērus IKT sniegto iespēju izmantošanā izglītības mērķu sasniegšanā. Izglītības iestāde, kuru pārstāv pretendents – prēmijas saņēmējs – balvā saņem arī zinību resursa letonika.lv gada abonementu un valodas atbalsta rīka Tildes Birojs gada abonementu.

Balvas ieguvēji ik gadu tiek paziņoti Latvijas Informācijas un Komunikācijas Tehnoloģiju asociācijas rīkotajā gadskārtējā konferencē gada nogalē.

Balva kategorijā “Labākais e-skolotājs”, jau tiek pasniegta vairāk kā 10 gadus, un katru gadu tiek izvēlēti trīs finālisti, starp kuriem tiek noteikts uzvarētājs. Kopumā balvai pieteikušies vairāk kā 300 skolotāji no visas Latvijas.

Informācija tiešsaistē:
Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Finansējuma tips:
Publiskā un privātā sektora partnerība