Iniciatīva Itālijā “Girls Code it Better”

Iniciatīva Itālijā “Girls Code it Better”

  • 21. jūnijs, 2023. gads
  • 0 comments
Labākās prakses

Iniciatīvu “Girls Code It Better” īsteno Officina Futuro Fondazione W-Group Foundation ar mērķi panākt, lai vairāk jaunu sieviešu iesaistītos IKT un STEM jomā. Saskaņā ar 2020. gada Itālijas Izglītības un Apmācības pārskata ziņojumu, puišiem ir divreiz liekāka iespēja nekā meitenēm strādāt IKT vai STEM jomā.

Iniciatīvas mērķi un uzdevumi

Iniciatīva ir brīvi pieejama jebkuram interesentam, bet tās galvenā mērķauditorija ir meitenes un jaunas sievietes, kas iegūst vidējo izglītību. Iniciatīvas mērķis ir palielināt tieši meiteņu un sieviešu interesi par digitālo tehnoloģiju jomu un citām ar inovācijām saistītām jomām.

“Girls Code it Better” cenšas mazināt dzimumu nevienlīdzību un stereotipus, piedāvājot dalībniecēm apgūt ārpusskolas mācību kursu, kas kopumā ilgst no 35 līdz 45 stundām. Programmā tiek iesaistītas 20 meitenes, kurām ir iespēja brīvi izvēlēties tematu, pie kura viņas vēlētos strādāt, izstrādājot projektu vienā no šīm jomām:

  • Elektroniskās kartes un automatizācija
  • 3D dizains, modelēšana un drukāšana
  • Mājas lapu dizains un izstrāde
  • Mobilo lietotņu izstrāde, programmēšana un spēļu izstrāde
  • Virtuālā un paplašinātā realitāte
  • Audiovizuālā satura radīšana un izstrāde

Kopš projekta uzsākšanas iniciatīvā iesaistījušās vairāk nekā 7500 meitenes, 156 skolas un 14 reģioni.

Šobrīd digitālajām prasmēm ir lielāka nozīme nekā jebkad agrāk. Tikpat būtiski ir pilnveidot arī citas kompetences, piemēram, komandas darbu, kritisko domāšanu, sadarbību un komunikācijas prasmes.

Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Robotika
Papildinātā realitāte
Virtuālā realitāte
Programmatūra
Mobilās lietotnes izstrāde
Tīmekļa attīstība
Mikroelektronika
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Itālija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Finansējuma tips:
Publiskā un privātā sektora partnerība