Integrētā komunikācijas un mācību aktivitāšu programma “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!”

Integrētā komunikācijas un mācību aktivitāšu programma “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!”

  • 7. janvāris, 2022. gads
  • 0 comments
Labākās prakses

Programma “Mana Latvija.lv! Dari digitāli!” tika īstenota no 2018. līdz 2020.gadam, lai mudinātu sabiedrību, tajā skaitā uzņēmējus, izmantot valsts e-pakalpojumus un nodrošinātu maksimāli plašu iedzīvotāju informētību par valsts piedāvātajiem e-pakalpojumiem.

Programma ietvēra komunikāciju par vairāk nekā 800 e-pakalpojumiem un veidoja sadarbību ar vairāk nekā 30 valsts un pašvaldību iestādēm.

Nozīmīga programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” daļa bija digitālo aģentu mācības, kurās divu gadu laikā piedalījās 6000 personas, no kurām 1444 ir bibliotekāri, 1521 skolotāji, vairāk nekā 2603 valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, 376 tiesu darbinieki, 40 dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvji un 16 žurnālisti. Valsts un pašvaldību iestāžu vidū visvairāk digitālo aģentu ir Tiesu administrācijā, Nodarbinātības valsts aģentūrā, Valsts ieņēmumu dienestā un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Digitālie aģenti ir gatavi sniegt padomu un palīdzēt e-pakalpojumu un dažādu digitālo rīku (eID karte, e-paraksts, e-adrese) lietošanā, lai ikviens, neatkarīgi no digitālajām prasmēm, spētu saņemt sev nepieciešamos pakalpojumus elektroniski. Tāpat digitālie aģenti valsts pārvaldei iesaka veidus kā veiksmīgāk pilnveidot saziņu ar iedzīvotājiem. Sev tuvāko digitālo aģentu, pie kura vērsties pēc padoma, ikviens var atrast Digitālo aģentu kartē.

Programmas ietvaros:

  • tika izveidota tīmekļa vietne mana.latvija.lv, kurā tika izvietoti 50 dzīves notikumu apraksti, kas papildināti ar 55 video pamācībām par konkrētu e-pakalpojumu pieteikšanu, dodot iespēju ikvienam interneta lietotājam pašmācības ceļā apgūt e-pakalpojumu lietošanu. Video skatījumu skaits rāda, ka visbiežāk iedzīvotāji vēlējušies uzzināt, kā pieteikt pakalpojumu “E-iesniegums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumiem”;
  • Norisinājušās sešas integrētās komunikācijas kampaņas;
  • Noorganizēti 66 pasākumi (divi nacionālie forumi, 12 pasākumi reģionos, 20 pasākumi ar partneriem utt.) – vairāk nekā 1500 apmeklētāju;
  • Izstrādāti vairāk nekā 200 materiāli un 1700 publikācijas plašsaziņas līdzekļos.

Programma tika līdzfinansēta no ERAF projektiem. Kopējais finansējums 1 840 000,00 EIRO + PVN. komunikācijai).

 

 

Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes visiem
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Finansējuma tips:
Publisks
Sākuma datums:
01/01/2018 00:00:00
Beigu datums:
31/12/2020 00:00:00