IT Izglītības fonds – start(it)

IT Izglītības fonds – start(it)

  • 21. jūlijs, 2022. gads
  • 0 comments
Labākās prakses

Lai popularizētu informācijas tehnoloģiju (IT) nozari skolēnu un student vidū kā perspektīvu nākotnes profesijas izvēlē un palielinātu skolēnu skaitu, kuri padziļināti apgūst programmēšanu, Latvijā 2015. gadā tika nodibināts IT izglītības fonds. Fonds strādā pie tā, lai veicinātu izglītības sistēmas attīstību un saimnieciskos procesus valstī, izvirzot informācijas tehnoloģijas nozari kā nākotnes ekonomikas pamatu, kā arī materiāli atbalstīt skolu un studējošo jaunatni IT apguvē. 

No 2015. gada septembra vairāk nekā 150 Latvijas vispārizglītojošās skolās tika apgūta Datorika. Pilotprojekta ietvaros pirmajās klasēs tika apgūta digitālās vides lietošana, taču ar katru nākamo klasi skolēni mācījās arvien vairāk veidot šo vidi paši, tai skaitā programmēt. Šāda veida mācību saturs ne vien stiprina digitālo kompetenci, bet arī veicina loģisko domāšanu un mudina risināt problēmas un nepadoties pie pirmajām grūtībām.

Sākot ar 2020./2021. mācību gadu, visās Latvijas skolās tiek attīstīta un mācīta tehnoloģiju mācību joma, kas iekļauj tādus mācību priekšmetus kā datorika, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības, programmēšana u. c. specializētos priekšmetus, ko skolas ir izlēmušas piedāvāt apgūt saviem skolēniem. Tāpat noteikti jāvērš uzmanība tam, ka aizvien pieaug nepieciešamība tieši pēc digitāliem mācību materiāliem, kurus skolotāji un skolēni var izmantot arī attālinātajā mācību procesā.

IT Izglītības fonda speciālisti aktīvi ir sekojuši līdzi pārmaiņām izglītībā, un, pateicoties atbalstītājiem un sadarbības partneriem, izveidojuši dažādus mācību materiālus, kas bez maksas ir pieejami ikvienam skolotājam, skolēnam un citiem interesentiem.

IT Izglītības fonda projekti Start(IT), BITS, Dizains & Tehnoloģijas

IT Izglītības fonda pirmais projekts Start(IT) ir sociāls izglītības projekts, kura mērķis ir attīstīt skolēnu digitālās prasmes. Start(IT) ikvienam piedāvā bez maksas apgūt datoriku un programmēšanas pamatus portālā www.startit.lv, kuru vidēji gadā apmeklē 60 000 unikālie lietotāji. Šajā portālā skolēniem, studentiem, skolotājiem pieejamas datorikas mācību programmas un izsmeļoši mācību materiāli, kas 2015. gadā sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) tika aprobēti 153 Latvijas skolās. Tāpat Start(IT) regulāri organizē datorikas un programmēšanas mācības un pasākumus, kurus vada dažādu uzņēmumi mentori.

No 2020. gada septembra visās Latvijas skolās pakāpeniski tiek ieviests pilnveidotais mācību saturs un pieeja, pie kā strādājusi VISC projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030). Start(IT) veidotā datorikas satura aprobācijā iegūtās atziņas un piemēri ir ņemti par pamatu, lai attīstītu jauno datorikas mācību priekšmetu, kas būs viens no tehnoloģiju jomas priekšmetiem un tas tiks mācīts visās skolās no 1. klases.

IT Izglītības fonda otrais projekts BITS (Baltijas IT Sabiedrība) ir paredzēts, lai Latvijas labākajām IT studiju programmām piesaistītu spējīgākos studentus no ārzemēm. Tas ir nepieciešams, lai sasniegtu darba tirgum nepieciešamos 3000 IKT absolventus gadā, kā arī tam, lai paaugstinātos studiju kvalitāte un celtos tās konkurētspēja globāli.

Latvijas mobilo sakaru operators SIA Latvijas Mobilais Telefons (LMT) un inovāciju kvartāls VEFRESH redz iespēju palīdzēt sagatavot vidusskolas pedagogus “Dizains un tehnoloģijas” mācību priekšmeta pasniegšanai, tāpēc 2019. gada decembrī tika pieņemts lēmums pievienoties IT Izglītības fondam un attīstīt jaunu trešo projektu. Mācību priekšmets “Dizains un tehnoloģijas” aizstās līdzšinējo mācību priekšmetu “Mājturība un tehnoloģijas” un skolām būs iespēja to piedāvāt kā izvēles kursu vidusskolas posmā.

Kāpēc fonds un tā projekti ir nepieciešami?

  1. Pieprasījums pēc IT speciālistiem pieaug ne tikai Latvijā, bet arī citviet Eiropā. Lai palielinātu IT speciālistu skaitu Latvijā, jau skolas laikā ir jāmācas datorikas priekšmets, ieskaitot programmēšanu. Tāpat ir jāmaina priekšstati par programmēšanu un jāmudina skolēnus izvēlēties studēt un strādāt IT nozarē.
  2. Lielākajai daļai skolēnu pašreiz nav iespējas skolā apgūt programmēšanas priekšmetu. Lai šo darba tirgū noderīgo prasmi padarītu pieejamāku, IT Izglītības fonds organizē skolotāju mācības, lai pēc iespējas vairāk skolās tiktu pasniegta programmēšana.
  3. Fonda speciālisti vēlas veicināt skolēnu, studentu un jebkura Latvijas iedzīvotāja digitālo prasmju attīstību. Mūsdienās tehnoloģijas kļūst visur klātesošas, tādēļ ar katru dienu kļūst būtiskāk ar tām apieties kā darbā, tā ikdienā.

IT Izglītības fonds ir ieguvis vairākus apbalvojumus un atzinības: 

  • 2016. gadā par izcilu ieguldījumu izglītībā Start(IT) saņēma AmCham Latvia balvu “Cilvēka izaugsmei”;
  • 2017. gadā Start(IT) ieguva Accenture Global Awards balvu;
  • 2018. gadā UNESCO atzīst Start(IT) par vienu no 12 labākajiem IT izglītības projektiem.

Fonda dibinātāji ir Accenture Latvija, Rīgas Tehniskā universitāte un MAK IT. Fonda atbalstītāji ir Emergn, EazyBI, Latvijas Mobilais Telefons (LMT), ZAB Reihmanis & Partneri, VEFRESH, VISMA. Fonda sadarbības partneri ir Valsts izglītības satura centrs (VISC), Skola2030, Printful, “Elements of AI”, Riga TechGirls, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA), Latvijas Universitāte, Transporta un sakaru institūts, Latvijas Informātikas skolotāju asociācija, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Rīgas 22. vidusskola, Baltic3D.eu un portāls Skolens.lv.

IT Izglītības fonds ir viens no veiksmīgākajiem sadarbības piemēriem starp privāto un valsts sektoru, kas liecina, ka uzņēmumi ir ieinteresēti atbalstīt fonda iniciatīvas, kā arī iesaistīties mūsdienīga mācību satura izstrādē.

Seko līdzi fonda aktivitātēm sociālo mediju platformās Youtube, Instagram, Facebook.

Informācija tiešsaistē:
Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Mākslīgais intelekts
Programmatūra
Robotika
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Finansējuma tips:
Publiskā un privātā sektora partnerība
Organizācija: