Katapult sadarbības tīkls Nīderlandē

Katapult sadarbības tīkls Nīderlandē

  • 27. janvāris, 2023. gads
  • 0 comments
Labākās prakses

Katapult ir sadarbības tīkls, kas atbalsta dažādas publiskā un privātā sektora partnerības augstākās izglītības un profesionālās izglītības jomā. Katapult mērķis ir uzlabot sadarbību starp šīm divām nozarēm un mazināt atšķirību starp prasmēm, kuras apgūst universitātēs, un prasmēm, kas nepieciešamas darba tirgū. Līdz šim izveidotas vairāk nekā 450 partnerības starp izglītības iestādēm un uzņēmējiem.

Mērķi un uzdevumi 

Sadarbības tīklā esošās organizācijas veic pētījumus par to, kā nepārtraukti savienot izglītību un inovācijas, lai sagatavotu nākotnes speciālistus. Sniedz iespējas studentiem, izglītotājiem un uzņēmējdarbības un tehnoloģiju speciālistiem mijiedarboties, lai sasniegtu individuāli un kopīgi izvirzītos mērķus. Rezultātā rodas jauni digitāli produkti, inovatīvas idejas un jaunas partnerības.

Katapult.eu tīmekļa vietne piedāvā resursu kopumu par dažādiem tematiem, kas attiecas uz pieaugušo izglītību un apmācību (PIA), izglītības nodrošinātājiem un uzņēmējiem.

Kāpēc tā ir laba prakse? 

Katapult darbojas kā valsts mēroga sadarbības veicināšanas tīkls publiskā un privātā sektora partnerībām izglītības un PIA jomā. Šis tīkls aptver gandrīz visus Nīderlandes PIA sniedzējus. Katapult ietver uzņēmēju, izglītotāju un studentu pētījumus. Sadarbības tīklā ir iesaistīti 124.000 studentu, 12.000 uzņēmumu un 8000 izglītotāju.

Sadarbības tīkla finansējuma pamatā ir iemaksas no aptuveni 10.000 iesaistīto uzņēmumu, kas veido vairāk nekā vienu trešdaļu no tā kopējā budžeta. Partnerības tiek finansētas arī no Nīderlandes “Reģionālā ieguldījumu fonda PIA” (RIF).

Katapult.eu tīmekļa vietne ir pieejama dažādās ES valodās, un to var izmantot bez maksas. Tīmekļa vietnē ir arī plašs resursu klāsts, sākot no neatkarīgiem ietekmes pētījumiem līdz (ar subtitriem angļu valodā) video materiāliem par atsevišķu publiskā un privātā sektora partnerību darbību Nīderlandē dažādās nozarēs.

Informācija tiešsaistē:
Sākuma datums:
31/12/2012 23:00:00
Beigu datums:
31/12/2012 23:10:00
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Mākslīgais intelekts
Lielie dati
Robotika
Augstas veiktspējas datošana
Mašīnmācīšanās
Kvantu datošana
Digitālās prasmes
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Nīderlande
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Finansējuma tips:
Publiskā un privātā sektora partnerība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva