Kopiena “Riga TechGirls”

Kopiena “Riga TechGirls”

  • 18. oktobris, 2023. gads
  • 0 comments
Labākās prakses

Riga TechGirls” ir IT nozarē iesaistītu sieviešu radīta kopiena, kuras mērķis ir izglītot meitenes un sievietes un iedvesmot pievienoties IT nozarei. “Riga TechGirls” ir dibināta 2015. gadā un tās mērķis ir dažādot IT nozari, iesaistot vairāk sieviešu. Lai nodrošinātu sieviešu iesaisti tehnoloģiju jomā, paralēli Riga TechGirls iniciatīvai darbojas arī reģionālās filiāles – Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī un Valmierā.

“Riga TechGirls” organizē dažāda veida pasākumus un mācības gan iesācējām tehnoloģijās, kuras vēlas pārkvalificēties vai papildus apgūt digitālās prasmes, gan jaunajām speciālistēm, kuras vēlas attīstīt karjeru tehnoloģiju jomā, kā arī skolniecēm un studentēm, lai veicinātu meiteņu interesi par tehnoloģiju iespējām.

Gadu gaitā īstenotas vairākas veiksmīgas iniciatīvas izglītojot dažādas mērķauditorijas.

Iepazīsti tehnoloģijas

Ar “Google.org” atbalstu “Riga TechGirls” īsteno mācību programmu “Iepazīsti tehnoloģijas”. Šī programma tiek organizēta tiešsaistē, padarot to pieejamāku, kā arī individuāli piemērotāku un iesaistošāku, pateicoties inovatīvajām spēļošanas metodēm. Dalībniecēm tiek piedāvāts apgūt prasmes tādās jomās kā UX dizains, digitālais mārketings, e-komercija, analītika, kiberdrošība un citas jomas, sekmējot sieviešu konkurētspēju darba tirgū.

Mācību programma ļauj apjaust, cik dažādi ir tehnoloģiju virzieni, kādas iespējas rada tehnoloģijas un kā zināšanas par tām mūsdienās var noderēt jebkurā citā nozarē. Mācību laikā tika sniegta informācija arī par iespējām pārkvalificēties darbam IKT nozarē. Nodarbībās tiek sniegs vispārīgs ieskatu tehnoloģiju jomā un lauzti daudzi stereotipi, piemēram, ka IT ir tikai programmēšana.

Kopumā mācību programmu absolvējuši vairāk kā 15 000 dalībnieku.

Vairāk informācija par programmu pieejama šeit.

Mentoringa programma

Sadarbībā ar partneru tīklu “Riga TechGirls” piedāvā mentoru programmu, kas palīdz sievietēm iegūt praktisku pieredzi, ko sagaida potenciālie darba devēji. Turklāt programma ir pieejama tiešsaistē, kas veicina tās pieejamību bezpeļņas organizāciju vadītājām un darbiniecēm ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā.

“Riga TechGirls” mentoringa programma tiek organizēta tiešsaistē, angļu valodā. Tajā dalībnieces strādā ar savu mentoru un gūs iespēju piedalīties mācību projektos. Programmā ir iespēja iegūt padziļinātas zināšanas kādā no 17 izvēlētajiem tehnoloģijas virzieniem. Pieteikties programmai var ikviena sieviete, kura grib gūt zināšanas IT jomā, kā arī tās, kuras jau darbojas IT nozarē un vēlas profesionālo izaugsmi. Izvērtējot pieteikumus, īpaša uzmanība tiks pievērsta kandidāšu motivācijai un mērķiem.

Kopumā mentoringa programmu absolvējuši vairāk kā 600 dalībnieku.

Vairāk informācija par programmu pieejama šeit.

Cilvēcīgi par tehnoloģijām

Šīs programmas mērķis ir celt digitālās prasmes dažādās jomās strādājošajiem. Līdz šim organizētas mācības, kuras katra pielāgota specifiskās industrijas pārstāvju vajadzībām:

  • Izglītības nozarē strādājošajiem. Šo mācību mērķis ir celt Latvijas skolotāju digitālās prasmes. Mācību saturs ir veidots tā, lai skolotāji iegūtu ne tikai teorētiskas, bet arī praktiskas zināšanas par to, kā gudrāk un efektīvāk savā darbā izmantot dažādus digitālos rīkus, un ar savu kompetenci vairotu arī skolēnu digitālās prasmes.
  • Radošajās nozarēs strādājošajiem. Šo apmācību mērķis ir sniegt mūsdienās tik ļoti nepieciešamās digitālās prasmes, lai dalībniekiem būtu iespējams turpināt savu radošo darbību pat laikā, kad to ir apgrūtināti veikt klātienē.
  • Veselības nozarē strādājošajiem. Apmācību mērķis ir palīdzēt veselības aprūpes speciālistiem apgūt tehnoloģijas, padarot tās par pieejamām. Apmācību saturā: medicīnas sistēmu pārvaldība, datu drošība, mākslīgais intelekts un mūsdienu IT risinājumu pielietošana, kā arī digitālo prasmju attīstība un veicināšana.

Katra no programmām sastāv no 24 nodarbībām un 4 darbnīcām. Kopumā apmācībās līdz šim piedalījušies aptuveni 4000 dalībnieku.

Vairāk informācija par programmu pieejama šeit.

Vairāk informācija par organizāciju un citam īstenotām iniciatīvam pieejama šeit.

E-pasts saziņai: info@rigatechgirls.com

Informācija tiešsaistē:
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes visiem
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Finansējuma tips:
Kolektīvā finansēšana