Latvijas Kiberdrošības kompetenču kopiena

Latvijas Kiberdrošības kompetenču kopiena

 • 30. oktobris, 2023. gads
 • 0 comments
Labākās prakses

Latvijā izveidots nacionālais kiberdrošības kompetenču centrs

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 21. maija regulu 2021/887 tika izveidots Eiropas Industriālais, tehnoloģiskais un pētnieciskais kiberdrošības kompetenču centrs, plašāk zināms kā Eiropas Kiberdrošības kompetenču centrs (ECCC).

ECCC vispārējais mērķis ir veicināt pētniecību, inovāciju un ieviešanu kiberdrošības jomā, atbalstot Eiropas Savienības (ES) kiberdrošības kompetenču kopienu, kuru regulā noteiktajā kārtībā veidos valsts pārvaldes iestādes un privātpersonas.

Katrai ES dalībvalstij tika uzdots izveidot savu Nacionālo koordinācijas centru (NCC), ar mērķi apzinātu nacionālo kiberdrošības kompetenču kopienu, informētu kopienu par iespējām saņemt ES līdzfinansējumu ar kiberdrošību saistīto projektu īstenošanai, kā arī koordinētu un uzraudzītu tos kopienas dalībnieku projektus, kas tiek līdzfinansēti ar ECCC pārvaldīto finanšu instrumentu atbalstu.

Latvijas NCC, par ko atbild Latvijas Republikas Aizsardzības Ministrija, pamatuzdevumi ir:

 • stiprināt ES vadošo lomu un stratēģisko autonomiju kiberdrošības jomā, saglabājot un attīstot pētniecības, akadēmiskās, sociālās, tehnoloģiskās un industriālās kiberdrošības spējas un iespējas, kas nepieciešamas, lai digitālajā vienotajā tirgū stiprinātu uzticēšanos un drošību, tostarp datu konfidencialitāti, integritāti un piekļūstamību;
 • atbalstīt ES tehnoloģiskās spējas, iespējas un prasmes saistībā ar tīklu un informācijas sistēmu infrastruktūras, tostarp kritiskās infrastruktūras un ES plaši izmantotas aparatūras un programmatūras, noturību un uzticamību;
 • sekmēt ES kiberdrošības industrijas globālo konkurētspēju, nodrošināt augstus kiberdrošības standartus visā ES un padarīt kiberdrošību par konkurētspējas priekšrocību citām ES industrijām.

Latvijas nacionālā kiberdrošības kompetenču kopiena

2023. gada sākumā Centra ietvaros tika izveidota Nacionālā Kiberdrošības kopiena, kas šobrīd apvieno jau vairāk nekā 30 dalīborganizācijas no valsts, pašvaldību, akadēmiskā, NVO un biznesa sektora.

Par kopienas dalībnieku var kļūt valsts iestāde vai institūcija, atvasināta publiska persona vai Latvijas Republikā reģistrēta privāto tiesību juridiskā persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kura spēj sniegt ieguldījumu ECCC un NCC tīkla pamatuzdevuma izpildē un kurai ir kiberdrošības lietpratība vismaz vienā no šādām jomām:

 • akadēmiski jautājumi,
 • pētniecība vai inovācija, industriālā vai produktu izstrāde,
 • apmācība un izglītība,
 • informācijas drošības vai incidentu reaģēšanas operācijas,
 • ētika,
 • oficiāla un tehniska standartizācija un specifikācijas.

Regulāri tiek veidotas kopienas ekspertu sanāksmes, kuru laikā tiek pārrunātas aktualitātes kiberdrošības politikas jomā, apspriesti nākotnes plāni kopienas integrācijai un attīstībai.

24.oktobrī kopiena pulcējas jau uz otro kopienas sanāksmi pulcējot galvenās ieinteresētās puses, tai skaitā, pārstāvjus no Aizsardzības ministrijas, Izglītības un Zinātnes ministrijas, Valsts izglītības satura centra, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, ISACA Latvijas nodaļa, Rīgas Tehniskā universitāte, Banku augstskola, Vidzemes augstskola u.c. lai pārrunātu galvenos jautājumus par kiberdrošības izglītību, apmācībām, prasmju un kompetenču veidošanu.

Eiropas kiberdrošības mēnesis

Paralēli kopienas aktivitātēm NCC-LV Latvijā organizē arī pasākumus un notikumus Eiropas kiberdrošības mēneša ietvaros, kas šogad aizrit ar moto “Esi gudrāks par hakeri!” un īpaša uzmanība tika pievērsta sociālās inženierijas draudiem. Kampaņa vērsta uz sabiedrību kopumā un tās mērķis ir informēt par kibernoziedznieku atšķirīgajām metodēm, uzbrukumu veidiem un soļiem, kā sevi pasargāt. Kampaņas mērķis ir arī uzrunāt un mudināt cilvēkus būt uzmanīgiem un vairāk pievērst uzmanību savām darbībām tiešsaistē, lai nekļūtu par pikšķerēšanas un sociālās inženierijas kiberuzbrukumu upuri.

Plašāka informācija par Eiropas kiberdrošības mēneša aktualitātēm Latvijā ir pieejama NCC-LV sagatavotajā informatīvajā materiālā.

Informācija tiešsaistē:
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Kiberdrošība
Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Finansējuma tips:
Publisks