Latvijas skolu informātikas olimpiādes

Latvijas skolu informātikas olimpiādes

 • 24. oktobris, 2023. gads
 • 0 comments
Labākās prakses

 

Katru gadu  Latvijas Valsts Izglītības un Satura Centrs kopīgi ar  LIKTA un ar Latvijas IKT nozares uzņēmumu atbalstu rīko  Latvijas informātikas (programmēšanas) olimpiādes.

Katru gadu kopīgi ar Latvijas IKT nozares uzņēmumu atbalstu tiek rīkota Latvijas informātikas (programmēšanas) olimpiāde (turpmāk − LIO), kas ir vairāku pakāpju programmēšanas sacensības, kuru mērķi un uzdevumi ir:

 • paplašināt un padziļināt izglītojamo zināšanas programmēšanā, radīt papildu stimulus programmēšanas apguvei, aktivizēt ārpusstundu darbu;
 • atlasīt Latvijas valsts vienības kandidātus dalībai starptautiskajās programmēšanas sacensībās;
 • rosināt izglītojamo interesi par efektīvu algoritmu izstrādi un to programmēšanu ar datora palīdzību.

LIO un Latvijas skolēnu gatavošanos, kā arī dalību starptautiskajās programmēšanas olimpiādēs organizē un daļēji finansē Valsts Izglītības satura centrs (VISC), Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (LUMII) un pašvaldības, kā arī tiek piesaistīts finansējums no Latvijas IKT nozares uzņēmumiem.

Olimpiāde notiek divās vecuma grupās: jaunākajā (8. –10. klašu izglītojamie) un vecākajā (11. –12. klašu izglītojamie). Jaunākajā klašu grupā drīkst piedalīties arī par astoto klasi jaunāki izglītojamie.

Latvijā olimpiāde notiek trīs posmos:

 • Izglītības iestādes olimpiāde;
 • Novada olimpiāde: olimpiādei piesaka dalībniekus, kuri uzrādījuši labus rezultātus izglītības iestādes olimpiādē. Olimpiādei drīkst pieteikt arī citus izglītojamos, kas uzrādījuši labus rezultātus programmēšanas apguvē un pietiekamā līmenī apguvuši programmēšanas iemaņas;
 • valsts olimpiāde: pēc novada olimpiādes rezultātu apkopošanas uz valsts olimpiādi rīcības komisija uzaicina ne vairāk kā 40 dalībniekus katrā vecuma grupā.

Noslēdzoties visiem Latvijas informātikas olimpiādes posmiem, tiek noteikts, kuri Latvijas pārstāvji dosies uz Baltijas informātikas olimpiādi un tālāk uz Vispasaules informātikas olimpiādi. Tāpat arī notiek Eiropas jauniešu informātikas olimpiāde un Eiropas meiteņu informātikas olimpiāde.

Vērtējot Latvijas skolēnu sasniegtos rezultātus 2023. gadā , patiesi varam lepoties:

 • Dānijā no aprīļa līdz 2. maijam notika Baltijas informātikas olimpiāde, kur Latvijas skolēnu komanda sasniegusi izcilus rezultātus un visi Latvijas dalībnieki izcīnīja apbalvojumus: 2 zelta medaļas, vienu sudraba un vienu bronzas medaļu;
 • Skolniece no Latvijas pirmo reizi ieguva sudraba medaļu Eiropas meiteņu informātikas olimpiādē, kas notika jau trešo gadu pēc kārtas no 15. līdz 21. jūlijam Lundā, Zviedrijā;
 • Starptautiskajā informātikas olimpiādē Latvijas skolēni izcīnīja divas sudraba un vienu bronzas medaļu, olimpiāde notika no 28. augusta līdz 4. septembrim Segedā, Ungārijā;
 • Skolēns no Latvijas guva atzinību Eiropas jauniešu informātikas olimpiādē, kas notika jau septīto reizi un norisinājās no 8. līdz 14. septembrim Kutaisi, Gruzijā.

IKT nozares uzņēmumiem ir ļoti svarīgi turpināt atbalstīt Latvijas skolēnu dalību gan Latvijas, gan starptautiskajās olimpiādēs, jo tādejādi mēs iedrošinām jauniešus piedalīties, pievērsties šai nozarei un rosinām interesi par programmēšanu un informātiku.

Gadu gaitā Latvijas skolu informātikas olimpiādēs piedalījušies simtiem skolēnu no skolām  visos  Latvijas reģionos.  Daudzi no  dalībniekiem  vēlāk izvēlējušies profesionālu IKT karjeru.

 

 

Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Finansējuma tips:
Publisks