LIKTA iniciatīva “Gudrā Latvija”

LIKTA iniciatīva “Gudrā Latvija”

  • 23. oktobris, 2023. gads
  • 0 comments
Labākās prakses

Eiropas Savienības Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI) liecina, ka digitālā attīstība Latvijā ir ievērojami lēnāka nekā kaimiņvalstīs un ES kopumā. Uzlabojuma tempu paātrināšanai nepieciešama saskaņota pieeja, kas ietver valsts atbalstu, iedzīvotāju un uzņēmēju iesaisti, kā arī vienotu normatīvo regulējumu un ilgtermiņa stratēģiju digitālās konkurētspējas veicināšanai.

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) tic, ka digitālā transformācija ir panākumu atslēga Latvijai, lai sasniegt straujāku ekonomisko izaugsmi un tā palīdzēs katram Latvijas uzņēmumam sasniegt augstāku produktivitāti un lielāku peļņu.

Iniciatīva “Gudrā Latvija”

Tāpēc LIKTA sadarbība ar partneriem 2019. gadā uzsāka iniciatīvu “Gudrā Latvija”, kuras mērķis ir izglītot Latvijas vidējo un mazo uzņēmumu vadītājus par jaunākajiem IT risinājumiem un mudināt viņus ieviest tos savos uzņēmumos, kā arī sniegt tam nepieciešamo informatīvo atbalstu.

Atbildot uz Digitālā brieduma testa jautājumiem par uzņēmuma iekšējiem/ārējiem procesiem, iespējams saņemt padziļinātu vērtējumu ne tikai par konkrēto uzņēmumu, bet arī salīdzinājumu ar konkurentiem savā nozarē un reģionā.

Testā apkopoti vienkārši jautājumi, kas palīdz novērtēt, cik lielā mērā uzņēmums izmanto IKT risinājumus ikdienas darbā. Digitālā brieduma tests ir orientēts uz uzņēmuma vadītāju, kurš ir galvenais lēmuma pieņēmējs par to, kādiem IKT risinājumiem uzņēmums ieguldīs līdzekļus. Jautājumi neprasa specifiskas IKT zināšanas, tie ir viegli uztverami un saistīti ari jebkura uz-ņēmuma pamatfunkcijām:

  • Darbiniekiem
  • Klientiem
  • Efektivitāti
  • Datu drošību
  • Uzņēmuma mārketinga un reklāmas aktivitātēm

Pēc testa aizpildīšanas tiek saņemts padziļināts digitālā brieduma vērtējums un salīdzinājums ar nozares konkurentiem, kas kalpo kā motivācija uzņēmuma vadītājiem, kā arī ieteikumi par IKT risinājumiem, kurus būtu nepieciešams ieviest nākotnē, lai uzņēmumi varētu veikt mērķtiecīgas un pārdomātas investīcijas, kas sniedz reālu ieguldījumu digitālajā transformācijā.

Rezultatīvie rādītāji un galvenie secinājumi

Līdz šim digitālā brieduma testu ir aizpildījuši jau 1115  uzņēmumi izejot no aptaujāto rezultātiem, vispārliecinošāk uzņēmumi jūtas attiecībā uz informāciju, kas ir pieejama internetā par konkrēto uzņēmumu. Tāpat arī uzņēmumi jūtas pārliecināti par savu nākotni, un tas nozīmē, ka uzņēmumi interesējās par inovācijām un IT risinājumiem savā nozarē. Līdzīgi tiek novērtēta arī uzņēmuma klientu pārvaldība kas rosina domāt, ka uzņēmumā ir ieviesta klientu pārvaldības datu bāze. Drošības faktors arī saņēmis labu vērtējumu starp aptaujātajiem un tas apstiprina faktu, ka uzņēmumi pievērš uzmanību uzņēmuma datu drošībai, kā arī datu atjaunošanai.

Izvērtējot uzņēmuma naudas un resursu pārvaldību, var secināt, ka lielākajai daļai uzņēmumu ir ieviesta sistēma, kas ļauj ātri un ērti piekļūt datiem par uzņēmuma finansēm un  materiālajām vērtībām (izejmateriālu krājumiem, inventāru, finansēm u.c.)

Savukārt sīkāk izvērtējot efektivitātes faktoru, var secināt, ka uzņēmumos nav pietiekami attīstīta procesu automatizācija un darbinieki veic arī tos darbus, kurus būtu iespējams veikt automātiski.

Salīdzinot uzņēmuma digitālo prasmju vērtējumu attiecībā pret konkurentiem, uzņēmumi uzskata, ka konkurentiem ir priekšrocības, kas nodrošina augstāku digitālo risinājumu un prasmju izmantošanu uzņēmuma ikdienā. Šeit arī jāmin, ka ir digitālo risinājumu izmantošanā ir manāma atšķirība starp lielajiem un maziem/vidējiem uzņēmumiem.

Iespējas uzņēmējiem

LIKTA aicina aizpildīt digitālā brieduma testu arī tos uzņēmējus, kuri jau īstenojuši reālus uzlabojumus uzņēmuma digitalizācijā pēc iepriekš izpildītā Digitālā brieduma testa rezultātiem, lai turpinātu biznesa mērķtiecīgu izaugsmi.

Kampaņas norises laikā LIKTA kopā ar partneriem rīkoja arī dažādus seminārus, podkāstus, mentoringa sesijas uzņēmējiem un diskusijas, aktualizējot digitalizācijas problēmas un izaicinājumus, e-dokumentu pielietojumu biznesa procesu efektivitātes palielināšanai, drošas autentifikācijas un elektroniskās parakstīšanas rīkus biznesa drošībai, biznesa pārvaldības risinājums (ERP) maziem un vidējiem uzņēmumiem, kiberdrošības jautājumus un citus IKT nozarei  un uzņēmējiem aktuālus jautājumus.

Informācija tiešsaistē:
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Finansējuma tips:
Publiskā un privātā sektora partnerība